Modern teknik skapar engagemang

Dan Davidsson Järfälla

Dan Davidsson använder storyline med digitala verktyg som metod i klassrummet, för att inspirera till en roligare undervisning. Han berättar om arbetsmodellen på konferensen Framtidens Lärande. Till vardags är han lärare för åk 6 och 8 på Fjällenskolan. 

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka medverkade på konferensen och skrev, artiklar, intervjuer och notiser. Denna artikel är en del av denna konferensbevakning.

Effekten av undervisningsformen är att eleverna känner sig mycket mer delaktiga, och att de har större inflytande över sina arbeten än vanligt. Det bidrar till att de tycker att den egna bedriften är större. Detta leder till att arbetet blir roligare och elevens motivation ökar ordentligt. Motivationen är det absolut viktigaste tycker Dan Davidsson. Ett av arbetssätten som nämns är olika typer redovisningsformer, så som en egentillverkad hemsida, reklamfilmer, eller information som ska likna turistinformation inom tydlighet och struktur. Med detta vill han vill lyfta fram hur stor betydelse variation och kreativitet har, och att detta nästan alltid resulterar i goda resultat.

Målet med arbetssättet är att eleven ska bli bäst på sitt enskilda område, då eleven är den som vet mest det denna har skapat. Sättet att arbeta kan uppmana till samverkan mellan ämnen och skolans önskan är att detta så småningom bli en naturlig arbetsmetod. Viljan att utveckla eleven på ett nytt, modernt och intressant sätt var anledningen till att det nya arbetssättet utvecklades.

Men det som betonas extra mycket var vikten av eget inflytande av sitt arbete. Möjligheten att skapa skapar i sin tur engagemang. “Det känns… autentiskt.”, sa en av eleverna på skolan efter ett arbetsområde att avslutats, till lärarens stora belåtenhet.

Text: Adam Hellsten, gymnasieskolan YBC i Nacka