Några röster kring Horizon Report

Publik Scandinavia@BETT

Intresset för presentationen av den skandinaviska Hoizonrapporten var stort på BETT. Drygt 450 personer fyllde salen under seminariet på Scandinavia@BETT. DIU passade på att fråga några av åhörarna om deras åsikt om rapporten.

Tord Söderqvist, Specialpedagogiska skolmyndigheten: 
– Väldigt bra att få en sådan här sammanställning och intressant att höra att Skandinavien skiljer sig från övriga Europa. I Sverige är det väldigt stor skillnad mellan olika skolor och barn med speciella behov glöms ofta bort i det här sammanhanget. Ibland satsar man för mycket på tekniken utan att tänka på hur denna teknik ska användas för kompetensutveckling. 

Solrun Laastad, e-pedagog i Hardalands fylkeskommun, Norge: 
– Rapporten var inte en stor överraskning för mig. Känner igen till exempel Flipped classroom. Det var intressant att höra om learning analytics, det tror jag kommer mer och mer, men det är samtidigt mycket tidskrävande. 

Morten Husted Lockmann. Praestemarksskolen, Hinnerup, Danmark:
– På vår skola har alla sin egen dator, nu vill vi gå vidare med programmering och skratching. Vi gör lite redan nu, men det kan vidareutvecklas. Det som saknas är att bygga upp en kultur om detta. 

Ylva-Li Feuk Kalladin, Fastebolskolan, Järfälla: 
– Jag tycker det mest spännande har varit att höra om learning analytics. Det gör det så lätt att individanpassa undervisningen på ett helt annat sätt än i dag. Det är alltid intressant att komma till BETT för här kan man lära sig nytt och få inspiration. 

Karoline Tømte, Senter for IKT i utdanningen, Norge:
– Det är oerhört viktigt att teknik integreras i lärarutbildningen på ett helt annat sätt än i dag. I Norge finns det olika lärarutbildningar vid 27 olika högskolar och universitet och i de nationellt styrdokumenten finns det väldigt lite om hur tekniken ska integreras. Därför är det verkligen bra att Horizonrapporten identifierar detta som ett problem. Förhoppningsvis kan det vara med till att sätta fokus på digital kompetens i lärarutbildningen. 

Text: Ewa Astly
Foto: Andreas Skog