Skandinavien i fokus: Trender för utveckling av skolan med digitala verktyg

Samantha Becker

Sverige, Norge och Danmark ligger långt framme i ett europeiskt perspektiv när det handlar om it i skolan. Det konstaterar Horizon-rapporten som för första gången har tagit ett helhetsgrepp på utvecklingen i de skandinaviska länderna. 

Den alldeles färska rapporten, 2015 NMC Technology Outlook for Scandinavian Schools, presenterades på Scandinavia@BETT, som arrangerades av DIU med partners,  på BETT-mässan i London i slutet av januari. Rapporten är framtagen i samverkan med ett 60-tal skandinaviska experter.

I rapporten redovisas nio aktuella trender, nio tydliga utmaningar och 12 kommande teknologier i skandinaviska skolor. Rapporten är tänkt att fungera som underlag för skolledare, politiker och andra intresserade av skolans framtid. 

Något unikt för Skandinavien i dag är digitala tester där eleverna kan använda nätet. Danmark och Norge har testat i flera år och nu ser Sverige ut att följa efter. 

Markant är också, enligt rapporten, att användningen av kreativa skapande digitala verktyg, som wikis och bloggar är starkt utvecklad i Skandinavien. 

– Det finns en förändring av elevrollen från att vara konsument av kunskap till att själv utveckla och producera kunskap, säger Samantha Becker från New Media Consortium som utger rapporten. 

Lärarutbildning i fokus
Men det finns också utmaningar i den skandinaviska skolan. Ett av de mest brinnande problemen är att nya lärare får en, enligt rapporten, undermålig utbildning själva i att integrera it i undervisningen. 

– Det handlar inte bara om hur it ska användas tekniskt i undervisningen utan framför allt hur it kan utveckla pedagogiken, säger Samantha Becker. 

På kort sikt värderar rapporten att BYOD (Bring Your Own Device), arbeta med Molnet, flippat klassrum och spelbaserat lärande får ett stort genomslag i skandinaviska skolor. Öppna digitala lärresurser ersätter alltmer den traditionella lärobokskulturen. Det kräver att lärarna samarbetar mer med såväl eleverna som med kolleger.   

Stora utmaningar för skolan
Den snabba teknologiska utvecklingen innebär stora utmaningar för skolan. Rapporten talar om tre slags utmaningar, de lätta, de komplicerade och de riktigt besvärliga att lösa. 

Att integrera it och digitala medier i lärarutbildningen ses som en av de lätta utmaningarna. Att utveckla individuellt lärarande och möjligheterna att dra in relevanta kunskaper och erfarenheter från andra delar av samhället i skolans värld betecknas som en svår men inte omöjlig uppgift. 

 På längre sikt, fem år eller mer, behövs fler yrkesgrupper i skolan för att göra undervisningen mer autentisk och förbereda eleverna bättre för yrkeslivet.  Även programmering får en betydligt större roll i skolan framöver liksom utvecklingen av robotar, enligt slutsatser i Horizonrapporten.

Vad som i dag låter som science fiction, till exempel direktöversättning av talat språk och kroppsnära it, påverkar med stor sannolikhet skolan i en inte alltför avlägsen framtid, enligt rapporten. Med hjälp av learning analytics kan skolan, liksom Google gör i dag, skräddarsy undervisningen för varje elev, bland annat med hjälp av smarta appar. 

Text: Ewa Astly
Foto: Andreas Skog

Fakta Horizonrapporten: 
Rapporten ges ut av New Media Consortium (NMC) i samarbete med svenska Skolverket, norska Senter for IKT i utdanningen och Styrelsen for IT og læring i Danmark. Rapporten har skapats genom en slags delande- eller “crowdsourcing”-process. Ett 60-tal experter i de tre länderna ligger bakom arbetet. Rapporten som PDF