Nätsmart i Sandviken

foto Madeleine Högman

Hur kan vi arbeta med nätmedvetenhet för att ge eleverna inre filter och nyckel- kompetenser för ett livslångt lärande? Det är temat för Madeleine Högman, Sandviken, som delar med sig av hur man gett elever från förskolan till sexan utbildning i hur man gör film, att man kan redigera bilder och hur man gör det, samt hur man är säker på nätet.

Elever från gymnasieskolan YBC i Nacka medverkade på konferensen och skrev, artiklar, intervjuer och notiser. Denna artikel är en del av denna konferensbevakning.

Syftet med detta är att Murgårdsskolan där Madeleine jobbar vill att barnen ska lära sig hur de yrken som många i den åldern vill ha fungerar. För att generalisera så är dessa yrken bloggare, YouTubers eller allmänt entreprenörer. De blandar även in de övriga ämnena i projekten. Ämnena väljs utifrån vad som är relevant i sammanhanget. Exempelvis så har de inte matematik med i en genomgång av ett blogginlägg.

Anledningarna till att de vill lära eleverna det här så tidigt som möjligt är att barn spenderar mer och mer tid på nätet där de tittar på YouTube och läser bloggar. Madeleine och hennes kollegor kom därför på ideén att sammankoppla skolan med elevernas intressen. Exempel på detta är hur de tar fram ett blogginlägg från någon av bloggarna som eleverna brukar läsa och tittar på hur den är uppbygd och hur språket ser ut. Men de vill även lära eleverna hur man kan tackla farorna på internet. Det gör de genom att visa eleverna en video av någon(förhoppningsvis en video som eleverna valt) som till exempel blivit hackad och sedan förklarar hur eleverna kan undvika detta eller andra problem.

Text: Marcus Strid och Artin Khosrovian, gymnasieskolan YBC i Nacka