Över hundra lärare från hela landet nominerade till lärarpriset Guldäpplet 2017

Lärarpriset Guldäpplet

– Vi har återigen fått många väl motiverade bidrag till lärarpriset Guldäpplet. Totalt har drygt hundra lärare nominerats, från alla landsändar, vilket speglar ett fantastiskt engagemang, säger Peter Becker, Guldäpplejuryns ordförande.

Guldäpplet är ett lärarpris, med syfte att lyfta fram goda lärarinsatser i digital skolutveckling. Nomineringar görs från skolor och kommuner över hela landet, det är skolans professioner som här lyfter fram sina kandidater. Nu vidtar juryberedningen. En jury med de två senaste årens pristagare tillsammans med representanter för Guldäpplets partners och professor Åke Grönlund utser pristagarna.

Hela nomineringsprocessen bidrar till att synliggöra utvecklingen av lärandet med digitalt stöd. Den blir ett led i att formulera lärarprofessionens beprövade erfarenhet.

Sedan 2007 är båda lärarfacken partners i lärarpriset Guldäpplet och i juryn.

– Att få sitta i Guldäpplejuryn är en fantastisk förmån då man får en möjlighet att ”lära känna” så många drivande, inspirerande och nytänkande lärare. Lära känna via webb, nomineringar och personliga möten, säger Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet.

– Arbetet i Guldäpplejuryn ger mig möjligheter att följa lärare som med en genomtänkt och erfarenhetsbaserad användning av IT tillför nya dimensioner till sin undervisning. De låter sina elever göra saker som inte varit möjliga att göra tidigare, som förstärker deras inlärning och kunskaper och som gör undervisningen intressant och lustfylld för alla, säger Ragnar Sjölander, ledamot förbundsstyrelsen, Lärarnas Riksförbund.

Namnen på de nominerade publiceras i slutet av augusti.

Finalisterna presenteras första gången på Bokmässan i Göteborg, på Molnet, torsdag den 28 september 2017, kl 13.00.

Priserna utdelas på Skolforum, Stockholmsmässan, den 31 oktober 2017, kl 11.00.