Guldtrappan: Skolutveckling i digital framkant

Mikael Damberg

– Innovation och digititalisering kommer att revolutionera hur vi ser på utbildning och kunskap i framtiden och det finns många möjligheter i detta som vi ska ta vara på, då lyfter vi inte bara skolan utan hela Sverige, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg, när han talade på Framtidens lärande och delade ut Guldtrappan. 

– För att lyckas med en transformering av utbildningssystemet måste man också se vad som fungerar, man behöver hänga på någon som har gjort någonting bra och tagit några steg framför. Då är det mycket lättare att tro på att förändring är möjlig. Så att belöna huvudmän som går före, som vågar sticka ut hakan och driva utvecklingen framåt, tror jag är otroligt viktigt för resten av utbildningssystemet, sa Mikael Damberg innan han delade ut priser till de nio kandidaterna till Guldtrappan 2017. 

Fem huvudmän tilldelades kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2017 för beprövade strategier för digital skolutveckling. De fem är: Härryda kommun, Stockholms stads gymnasieskolor, Västerås förskolor,Vellinge kommun och Öckerö kommun. Fyra huvudmän tilldelades hedersomnämnanden: Helsingborgs stad, Kunskapsskolan i Sverige, Lapplands kommunalförbund och Täby kommun. 

Initiativet Guldtrappan, en årlig kvalitetsutmärkelse till nominerade och granskade skolhuvudmän, syftar till att visa på beprövade vägar för skolans utveckling med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. 

Text: Carina Näslundh

Mer om priserna och motiveringarna på Guldtrappans webbplats