Vinnare av lärarpriset Guldäpplet 2017: Nytänkande lärare utvecklar undervisningen med digitala verktyg

Guldäpplepristagarna 2017 tillsammans med prisutdelarna

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners.

Fyra lärare och en forskare belönades i dag för sitt arbete med att utveckla undervisningen med nytänkande och digitalisering. Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlsson skola i Stockholm utsågs till årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt genomgripande arbete med att utveckla och fördjupa både elevers och lärarkollegors förmågor och kompetens kring programmering, i alla ämnen och för alla åldrar.

Carl Heath, forskare och ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE mottog samtidigt juryns särskilda pris för att han med stort engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid, inte minst inom makerrörelsen i svensk skola.

Emma Nääs, lärare i årskurs 4–5 på Jonslunds skola i Essunga och Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, delade på andraplatsen till Guldäpplet 2017.

– När digitaliseringen mognar och tar fart i skolan, blir en välsorterad digital verktygslåda en nödvändig resurs. Guldäpplets nominerade och pristagare är drivande i lärarprofessionens digitala kunskapsbygge, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet.

Guldäpplet lyfter sedan 2002 fram lärare, som vågar röja ny mark med förankring i sina ämnen och som systematiskt utvidgar den pedagogiska verktygslådan, delar erfarenheter, utvärderar och prövar sina resultat i diskussion med kollegor. Totalt var drygt 100 lärare från hela landet nominerade till årets Guldäpple.

– Vi vet sedan länge att välutbildade och kompetenta lärare betyder oerhört mycket för eleverna. Jag hoppas att alla elever i Sverige får tillgång till lärare som behärskar digitaliseringen på ett sätt så att elevernas kunskaper kan utvecklas och fördjupas. Det är viktigt för likvärdigheten, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

– Guldäpplet hyllar de lärare som driver utvecklingen av undervisningen med hjälp av nytänk och digitalisering. Det är lärare som inspirerar andra och går i bräschen för den moderna skolan. Stort grattis till samtliga pristagare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Årets pristagare
• Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm, för att de med stöd av IT-verktyg skapar nya lärandesituationer för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.

• Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, för sitt nytänkande, innovativa, digitala och globala arbetssätt som gör hennes elever väl förberedda att använda engelska i alla sammanhang i skolan och utanför. Hennes elever får vara med där det händer och möta människor från hela världen. Hon öppnar upp klassrummet och visar att det går att jobba globalt även om man finns på en liten skola, på en liten ort.

• Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, för att ambitiöst och professionellt ta sig an möjligheterna som skapas genom användning av digitala resurser i undervisningen. Han har med nyfikenhet undersökt och utprövat olika former att på ett för eleverna givande sätt föra in digitala verktyg i undervisningen, inte minst med målet att öka elevernas motivation och att inkludera alla.

Juryns särskilda pris till Carl Heath, RISE, Research Institutes of Sweden
Vid prisutdelningen mottog Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, Guldäpplejuryns särskilda pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

• Carl Heath, som sedan millennieskiftet arbetat med frågor om utbildning kopplad till digitalisering och teknologi med Göteborg som bas, belönas för att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ. Carl Heath är också fadder till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola.

Årets pristagare mottog sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet, och Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, och Lena Elfvingsson, vice ordförande i föreningen DIU, tillsammans med initiativtagaren Peter Becker från Stiftelsen DIU och ordförande i juryn för Guldäpplet.