Carl Heath får Guldäpplejuryns särskilda pris 2017

Carl Heath

Carl Heath, forskningsinstitutet RISE, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2017. Carl Heath har blivit ett begrepp för svensk skola. Först med spridning av tankar och exempel kring spelbaserat lärande, på senare år i arbetet med makerrörelsen i Sverige. Med perspektivet att ”IT är ett material”, har Carl gjort de digitala resurserna gripbara för barn, ungdomar och lärare.

Carl Heath, som sedan millennieskiftet arbetat med frågor om utbildning kopplad till digitalisering och teknologi med Göteborg som bas, belönas för att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ. Carl Heath är också fader till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola.

– Carl Heath har blivit ett begrepp för svensk skola. Hans förmåga att omsätta idéer i spännande konkreta upplägg har gett eko i vida kretsar. Först med spridning av tankar och exempel kring spelbaserat lärande, på senare år i arbetet med makerrörelsen i Sverige. Med perspektivet att IT är ett material, har Carl gjort de digitala resurserna gripbara för barn, ungdomar och deras lärare, säger Peter Becker, Guldäpplejuryns ordförande.

– Carl Heath är en mycket värdig mottagare av Guldäpplets särskilda pris. Digital kompetens är inte bara viktigt för lärare utan också för skolledare och huvudmän som ska ansvara för att strategiskt leda och utveckla verksamheten. Även för den gruppens kompetensutveckling är Carl betydelsefull, bland annat genom sina bidrag till Skolverkets kompetensutvecklings-modul ”Leda digitalisering”, säger Per-Arne Andersson, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Prisutdelning
Lärarpriset Guldäpplet 2017 liksom Guldäpplejuryns särskilda pris 2017 delas ut vid en högtidlig ceremoni på Skolforum, måndagen den 30 oktober kl. 11.00 på Östra scenen.

Prisutdelare är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund samt Peter Becker, DIU, Guldäpplejuryns ordförande.