Christina Kristiansson, rektor, Östersund: Integrera IT som en naturlig del i undervisningen

Foto Christina Kristiansson

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
– Att integrera IT som en naturlig del i undervisningen, eleverna på skolan ska ha samma förutsättningar. Att all personal på skolan ska ha en god IT-kompetens och kunna använda det IT-stöd som finns.

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Jag besöker Framtidens Lärande tillsammans med skolans lärare och förskollärare. Min förhoppning är att vi ska bli inspirerade i vårt arbete. Vi arbetar med Att skriva sig till läsning (ASL) och vill fortsätta att utveckla det målområdet. Nya ideér och tankar, gemensam kompetenshöjning – det vill jag att dagarna ska ge!

Christina Kristiansson är rektor på Arnljotskolan Frösö Strand, Östersund