Karin Brånebäck, Stockholm vill ta upp frågan om kollegialt lärande

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig i dag?
– Kollegialt lärande är en både viktig och intressant fråga för framtidens lärande. Kollegialt lärande är i grunden egoistiskt. Det handlar om att jag som pedagog vill delge andra mina egna tankar. Men i och med att jag deltar i diskussioner i  olika sociala medier, som till exempel Twitter och Facebook, får jag också motreaktioner på mina tankar från andra pedagoger och skolengagerade personer. Det ger mig ytterligare funderingar och en chans att utveckla mina pedagogiska tankar kring min undervisning. Det blir en sorts kollegial egoism. Jag brukar kalla det för kollegoism.

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Nya tankar kring digitalt lärande i skolan. Skolutvecklande tankar som är praktiskt möjliga att genomföra för läraren på golvet.

Karin Brånebäck är förstelärare och skolutvecklare på Norra Ängby skola, Stockholm och medverkar i Framtidens lärande