Lennart Axelsson: Skolans användning av nya pedagogiska resurser är en nyckelfråga

Lennart Axlsson

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
– Organisation och innehåll. Hur använder skolan befintliga och nya resurser pedagogiskt och administrativt?

– En specifik fråga är just nu att introducera kod som ett innehåll i olika ämnen i skolan, men även att se till att skolorna i högre utsträckning medvetet använder digitala tjänster. Administrativt arbetar vi med att stödja skolor att använda data på ett organiserat sätt för att motverka avhopp i gymnasieskolan.

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Egentligen ytterligare stöd för de frågor vi arbetar med: Hur gör andra kommuner, lärare både strategiskt och pedagogiskt

Lennart Axlsson är utvecklingsledare på AV-Media – en del av Region Kronoberg