Britt-Marie Sjöholm: Intressant att ta del av vilka konsekvenser grundskolans digitalisering får för lärarutbildningen

Britt-Marie Sjöholm

Vilken fråga kring skolans digitalisering är mest aktuell för dig idag?
– För mig som arbetar inom högskolesektorn är det intressant att ta del av vilka konsekvenser grundskolans digitalisering får för lärarutbildningen. På vilket sätt kommer digitaliseringen att genomsyra den framtida lärarutbildningen? En del i min tjänst som IKT-pedagog är att arbeta med kompetensutveckling och nya förhållningssätt inom pedagogik.

– Digitaliseringen i skolan är inget man kan välja bort och vi står inför utmaningar när det gäller att ta till sig ny teknik och tänka nytt. För några år sedan satsades det stort på att köpa in digital teknik men hur den skulle användas glömdes bort. Nu börjar detta komma ikapp. En klassupssättning iPads har köpts in till lärarutbildningen på vårt lärosäte och nya sätt att undervisa börjar ta form och nya möjligheter öppnas. Det finns en enorm utvecklingspotential inom detta område. Detta är verkligen en jättespännande bransch att röra sig i just nu!

Vad hoppas du få ut av Framtidens lärande?
– Det jag ser fram emot allra mest är inspirationsmötena, att få ta del av praktiknära fall och se vilka svårigheter och lösningar andra stöter på. Många av inspiratörer ligger i utvecklingens framkant och är verkliga eldsjälar som man kan lära sig mycket av och det finns så otroligt många duktiga lärare runt om i landet som man kan låta sig inspireras av och få tips och idéer att ta med sig hem.

 Britt-Marie Sjöholm är IKT-pedagog på Högskolan Väst i Trollhättan