Digital innovation tar skolan mot framtiden

Foto Peter Becker

Skolan har, liksom andra sektorer, under senare år blivit föremål för digitalisering.Engagerade lärare och huvudmän använder digitala verktyg och processer för att utveckla utbildningen och förbereda eleverna för framtidens verklighet.

De senaste åren har digital kompetens skrivits in i läroplanen som en av de centrala målsättningarna och en kompetens som eleverna ska besitta. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Skolverket har skapat en handlingsplan för detta. Stiftelsen DIU är en icke-vinstdrivande, fristående stiftelse, vilken sedan början av 1990-talet arbetat med att långsiktigt bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling kring IT och lärande i svensk skola. Man har på nära håll sett hur skolan utvecklats i digitaliseringens kölvatten och Peter Becker, lärare, forskare och ordförande i DIU, är entusiastisk inför de möjligheter som uppenbarat sig och de framsteg som gjorts i klassrummen i och med digitaliseringen.

– Jag kom själv in i detta genom digitaliseringens intåg i min lärarvardag, vilket ledde till en gemensam utvecklingsresa med eleverna. Och vi kan inte tvinga eleverna att använda penna, vid prov till exempel, när de själva bytt till digitala verktyg. Många lärare har sett möjligheter med nätet och andra dimensioner av digitaliseringen och velat ta in det i undervisningen. Lärares utvecklingsarbete och elevernas nya vanor har varit en viktig drivkraft i skolan. Genom DIU har vi under de flera decennier jobbat med digitaliseringens möjligheter inom skolan, skolledning (skolledare och kommunens huvudmän) och lärarprofessionen, säger Peter.

Digitaliseringen har för lärarna inneburit nya verktyg och nya sätt att jobba, något som – rätt använt – ökar elevernas motivation och gör att de förbättrar sina kunskaper.

– Det digitala kan verkligen berika lärandemiljön. Det finns en debatt som ifrågasätter digitaliseringen och ofta pekar på dess problematiska sidor, man pratar ofta om skärmtid och att begränsa den. Det vi ser är istället åtskilliga bevis för att lärarna är professionella och använder digitala verktyg för att åstadkomma något fantastiskt. På ett genomtänkt sätt tar de in digitaliseringen i rätt sammanhang för att stötta eleverna i deras utveckling. Det pågår en utveckling där lärarprofessionen kollegialt blir gemensamt klokare på hur detta går till, vad som ger bra resultat för eleverna, vad som funkar. Denna kunskap delas i lärarrummen men ännu mer digitalt, säger Peter.

Stiftelsen DIU delar varje år sedan 20 år tillbaka, tillsammans med lärarfacken och andra partners, ut Guldäpplet, en utmärkelse till lärare som är innovativa i sitt värv och även kollegiala, samt syns lokalt och/eller nationellt. Ceremonin hålls på bokmässan i Göteborg den 27 september – en kulturarena som samtidigt är Sveriges största mötesplats för skola.

Samtidigt arbetar DIU på kommunnivå, med att skolhuvudmän lär av varandra. Om alla elever ska få samma digitala möjligheter måste vi bli bättre på att lära av varandra, mellan skolor och kommuner, menar Peter. Därför har stiftelsen DIU tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL initierat en utmärkelse för skolhuvudmän, Guldtrappan, en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän när det gäller skolutveckling i en digital tid. Och startat en arena, Framtidens Lärande, en årlig konferens för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering, som nu blir regional. Först ut är Framtidens lärande Väst i Trollhättan den 14-15 november.

Text: Anna Bjärenäs
Foto: Johanna Wallén
Publicerad i Innovation Sverige

Konferensen Framtiden Lärande Väst 2020, 12-13 november, arrangeras av Stiftelsen DIU tillsammans med Trollhättans stad. Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för skolhuvudmän i digital framkant, utdelas på Framtidens lärande. Läs mer

Lärarpriset Guldäpplet till lärare som utvecklar skolan med digitala verktyg och arbetsformer utdelas på Bokmässan. Läs mer