Framtidens Lärande Norr:
Undervisning och utforskande med digitala verktyg i förskolan 


Under Framtidens Lärande Norr i Luleå presenterade Luleå kommun flera spännande exempel från förskolan, dels pedagogiska exempel men också exemplet Hamnen, ett kreativt kompetenscenter under uppbyggnad för hela förskolan.

Åsa Larsson, förskollärare i Luleå, visade hur hon och kollegorna på Sundets förskola i Luleå arbetat med barnen kring självbild, identitet och skapande i ett värdegrundsarbete.

”Unıder en vårtermin ger vi oss in i en resa i att utforska hur vi själva ser ut och hur vi skulle vilja se ut.  Vad är en superhjälte och kan vi själva vara superhjältar. Vi använder oss av drama och filmskapande för att ge möjlighet till en adekvat digital kompetens och för att få kunna grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.”

Kreativt kompetenscentrum för förskolan – en fysisk mötesplats för kreativa möten, både analoga och digitala

Att skapa en likvärdig förskola för alla barn i Luleås förskolor är grundidén bakom den nya mötesplatsen Hamnen. Verksamhetsområde Förskola, Resurscentrum och Pedagogiska Nätverket i Luleå har under läsåret 20/21 påbörjat ett arbete med att starta upp en fysisk mötesplats för kreativa möten, både analoga och digitala. Själva lokalen i Norra Hamnen är ämnad för alla pedagoger och rektorer i Luleås förskolor.


Se fler inslag från Framtidens Lärande Norr