Inför Framtidens Lärande: Guldäpplets forskardialog

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets nominerade och pristagare i dialog med forskare.

Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för samspelet mellan lärare och forskare. Där Guldäpplets nominerade och pristagare i samtal med forskare bidrar till utvecklingen av professionens beprövade erfarenhet. Peter Becker, Guldäpplets ordförande, bjuder in Guldäpplets nominerade, pristagare och forskare till samtal. Under 2020 görs dialogen med forskarna Åke Grönlund, Örebro universitet, Staffan Selander och Susanne Kjällander, Stockholms universitet. 

Guldäpplets forskardialog skulle ursprungligen genomförts i Stockholm våren 2020 men har fått ny form som en webbinarieserie.

Webbinarieserien är avslutad för höstterminen och återkommer i vår.

Genomförda webbinarier

Teknik och samhälle – med 3D och demokratifrågor i ämnesöverskridande projekt

3D kan kännas som framtiden, men vi tänker att det är nu det händer och vi vill gärna visa att skolan kan vara med på det tåget.

Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson i ett samtal med Åke Grönlund om att använda 3D som ett verktyg för att arbeta med demokratiprojekt knutna till kommunen och med ämnesövergripande projekt.

Medverkande: Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, SO-lärare, respektive lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn och Guldäpplepristagare 2020 och Åke Grönlund, professor i informatik vid Örebro universitet

Länk till webbinariet från 9 december
Se webbinariet i efterhand


Lek, lärande och digitala verktyg – små röster och stora frågor

Linda Bjällerstedt och Sara Bergström i ett samtal med Susanne Kjällander kring att skapa inspirerande och lustfyllda lärmiljöer.

Medverkande: Linda Bjällerstedt och Sara Bergström, förskollärare på Bjurhovdasmycket förskola och Guldäpplepristagare 2020, Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Länk till webbinariet från 2 december:
Se webbinariet i efterhand


Motiverande arbetssätt och differentierad undervisning

Ulrica Elisson Grane och Åke Grönlund i ett samtal om: Vad ”triggar” elevernas lust till lärande? Hur kan man genom att ge eleverna nya och olika vägar till lärande utmana eleverna på deras egen nivå, så att de når längre och fler elever får möjlighet att nå målen.

Medverkande:  Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och Guldäpplenominerad 2020, Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet

Länk till webbinariet från 18 november:
Se webbinariet i efterhand


Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter

Emelie Hahn och Staffan Selanderi ett samtal med utgångspunkt i Emelies målmedvetna arbete med att utveckla omvärldskunskap samt språklig och kulturell kompetens hos eleverna, där eleverna inspireras till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder.

Medverkande: Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan i Uppsala och vinnare av Guldäpplet 2020, Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet

Länk till webbinariet från 11 november:
Se webbinariet i efterhand


Att jobba kreativt – skapande och verklighetsanknutet

Maria Glawe och Staffan Selander i ett samtal med utgångspunkt i Marias arbete med elever som utforskar hållbar framtid och Agenda 2030. Eleverna studerar fakta och uttrycker sina tankar i fri, poetisk form

Medverkande: Maria Glawe, lärare Söderslättsgymnasiet och vinnare av Guldäpplet 2018, Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet

Länk till webbinariet från 4 november:
Se webbinariet i efterhand


Att hålla samman klassen

Camilla Askebäck Diaz och Åke Grönlund i ett samtal med utgångspunkt i hur Camilla konkret jobbar för att skapa en tydlig struktur så att eleverna vet vad de ska göra oavsett om de är hemma eller på plats i skolan.

Medverkande: Camilla Askebäck Diaz, lärare på Södermalmsskolan i Stockholm och Guldäpplepristagare 2019. Åke Grönlund, professor Örebro universitet och medlem i Guldäpplets jury.

Länk till webbinariet från 6 maj:
Se webbinariet i efterhand


Elever utvecklar berättandet och sitt språk

Johan Sköld och Susanne Kjällander i ett samtal kring hur Johan tillsammans med sina elever arbetar med berättande med ljud och bild som verktyg. Med mikrofon och kamera som verktyg för lärande. 

Johan Sköld, lärare på Forshagaakademin i Forshaga, pristagare Guldäpplet 2019 och Susanne Kjällander, forskare Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Länk till webbinariet från 29 april:
Se webbinariet i efterhand


Den sociala dimensionen i onlinearbete

Johan Sköld och Susanne Kjällander i ett samtal kring hur Johan arbetar med samarbetsgrupper kring bloggande för att peppa elever, stärka sociala band och deltagande, med elever på distans. 

Johan Sköld, lärare på Forshagaakademin i Forshaga, pristagare Guldäpplet 2019 och Susanne Kjällander, forskare Stockholms universitet och vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Länk till webbbinariet från 22 april:
Se webbinariet i efterhand