Webbinarium: Teknik och samhälle – med 3D och demokratifrågor i ämnesöverskridande skolprojekt

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare 

Vad kan eleverna tänkas komma i kontakt med i framtiden och hur förbereder vi dem på ett teknikintensivt samhälle, som de kommer att vara en del av?  Teknik och samhällsutveckling är nära sammankopplade. Mia Lägnert SO-lärare och Pernilla Abrahamsson NO lärare på Norrevångskolan i Karlshamn diskuterar frågan i ett samtal med Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet. Mia och Pernilla arbetar bland annat med demokratiprojekt knutna till kommunen och med ämnesövergripande projekt med fokus på ny teknik och samhällsutveckling.

Medverkande:

Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, SO-lärare, respektive lärare i Ma/NO/TK på Norrevångskolan i Karlshamn och Guldäpplepristagare 2020

Foto: Leila Rudelius

Åke Grönlund, professor Informatik, Örebro universitet. Författare tillsammans med Matilda Wiklund till Det digitala lärandets möjligheter. Att leda den digitala skolan. Gleerups 2018.

Foto: Johanna Wallén

Foto Peter Becker

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury

Foto: Johanna Wallén

Webbinariet ägde rum 9 december 2020


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare.

Här inbjuder Peter Becker, Guldäpplets ordförande, Guldäpplets pristagare och nominerade att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa. Under 2020 har forskarna varit Staffan Selander, Susanne Kjällander och Åke Grönlund.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Webbinarieserie på onsdagar kl 16.00-16.30. Hela hösten. Välkommen!

Läs mer 
Klokare tillsammans – den professionella reflektionen