Partners

Partnerskapet bakom Guldäpplet är avgörande för initiativ, för process och för utmärkelse. Samverkan med fackförbund, myndigheter och leverantörer liksom med akademi är betydelsefull för Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och Guldäpplet. Partners medverkar i process och juryarbete och bidrar till stipendiefonden. Varmt tack till partners för stödet till lärarkåren och Guldäpplet!

Dagens partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är Sveriges Lärare, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, eTwinning/UHR, BravoLesson, ILT Education, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Mer om Guldäpplets partners:
Stiftelsen DIU
Sveriges Lärare
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Skolverket
eTwinning
ILT Education
Netsmart
BRAVOLesson
Binogi

Och varmt tack för gott samarbete med tidigare partners:
Fujitsu Technology Solutions AB, Stockholm, år 2002-2013
Gleerups utbildning, år 2013-2021
Tieto Education, Healthcare & Welfare AB, år 2014–2017
Statens Medieråd, år 2016-2018
Studentlitteratur, år 2016-2020
Specialpedagogiska skolmyndigheten, år 2012-2022