Partners

Lär känna Guldäpplets partners. Klicka på respektive namn för att läsa mer.

Stiftelsen DIU
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Skolverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
Gleerups
ILT Inläsningstjänst
Netsmart

Tidigare partners:
Fujitsu Technology Solutions AB, Stockholm, år 2002-2013
Tieto Education, Healthcare & Welfare AB, år 2014–2017
Statens Medieråd 2016-2018, Studentlitteratur, år 2016-2020