Partners

Lär känna Guldäpplets partners 2022. Klicka på respektive namn för att läsa mer.

Stiftelsen DIU
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Skolverket
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM
eTwinning
ILT Inläsningstjänst
Netsmart
BRAVOLesson

Tidigare partners:
Fujitsu Technology Solutions AB, Stockholm, år 2002-2013
Tieto Education, Healthcare & Welfare AB, år 2014–2017
Statens Medieråd 2016-2018
Studentlitteratur, år 2016-2020
Gleerups, 2013-2021