Sveriges Lärare

Vi är det självklara valet för dig som är lärare eller studie- och yrkesvägledare. Med 300 000 medlemmar är vi ett av arbetsmarknadens största förbund och en kraft att räkna med på varje arbetsplats.

För oss är Guldäpplet ett viktigt pris eftersom det sätter ljuset på lärarnas roll för den moderna undervisningen och digitaliseringen. Guldäpplet visar hur lärarprofessionen tar lärandet till nya nivåer. Det är inte politikerna eller skolhuvudmännen som driver på den digitala utvecklingen. Det är eldsjälar bland lärarna! Så ska det vara. Uppgiften för politiker och huvudmän är att ge oss lärare förutsättningarna.

De guldäpplenominerade lärarna under årens lopp har verkligen lyft sina elever, inspirerat och utmanat kollegor. Guldäpplet banar med andra ord väg för en vassare och ännu skickligare lärarkår.

Sveriges Lärare