Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021

Guldäpplet fyller 20 år! Det firar vi med att – utöver Lärarpriset Guldäpplet – dela ut Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021!

I år firar Guldäpplet 20 år och då delar Guldäpplets jury ut Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 till ett antal personer, huvudsakligen utanför lärarkåren, som haft stor direkt betydelse för att inspirera lärare. Inspirera till att utforska och utveckla de digitala möjligheterna i skolan tillsammans med elever och kollegor under en avsevärd del av de tjugo åren 2002–2021 – då lärarpriset Guldäpplet utdelats. 

Totalt är det 20 enskilda personer/grupper i fem olika kategorier. De fem kategorierna är:
kommunala innovatörer
ledare regionala mediecentra
forskare
fristående nationella aktörer, föreläsare, och författare
utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer

Kommunala innovatörer (2002-2015)

Drivande representanter för tre huvudmän som tagit avgörande steg för skolans digitala utveckling och med studiebesök, seminarier och andra former öppet delat sina erfarenheter och inspirerat många andra.

Signe Brockman, Erik Honken Holmqvist, Mona Wiklander, för Sandvikens kommuns arbete med Skriva-sig-till-läsning och kommunal digital skolplan, 2002–

Kerstin Angel, Arja Holmstedt Svensson och Kristina Björn, för Falkenbergs kommuns arbete med digital skolstrategi med en-till-en, 2007–2014

Maria Stockhaus, Daniel Broman, Annika Agélii Genlott och Sara Penje, för Sollentuna kommuns arbete för en digital skolstrategi med lärplattor och skriva-sig-till-lärande-process, 2012-2016


Regionala mediepedagogiska centra

En grupp ledare för större regionala mediacenter med stor betydelse för skolors och elevers tillgång till och pedagogisk användning av digitala medier.

Lars BjörnGR Utbildning

Ann-Britt Dahl, Mediapoolen Västra Götaland

Jon-Erik Egerszegi, MediaCenter i Västerbotten 

Åke Sjöberg, AV-media,Kronoberg

Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna

Fyra forskare/forskargrupper med stor betydelse och starkt genomslag i lärarkåren. 

Elza Dunkels, docent och fristående forskare, tidigare Umeå universitet för perspektiv på ungas liv på nätet, de sociala medierna och deras betydelse för en ung generation.

Åke GrönlundÖrebro universitet, Informatik för perspektiv på skolans digitala praktik och genomtänkt organisation i lärandet.

Staffan Selander Stockholms universitet, DSV för didaktisk design och lärandeprocesser,
och Susanne Kjällander, Stockholms universitet, BUV för barns och ungas digitala lek, skapande och lärande.

Roger Säljö och Mikael Alexandersson, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, för perspektiv på lärandets sociala processer och digitala artefakters betydelse för lärande.


Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare 

Patricia Diaz, för spridning och inspiration kring  undervisning och lärande med digitala verktyg.

Malin Frykman, för sitt arbete med att ta med hela styrkedjan på skolans digitala resa.

Jan Hylén, för ständig analytisk närvaro – i konkreta utvecklingsprocesser.

Karin Nygårds, en dynamo för digital förståelse, skapande och programmering – inte minst för tjejer.

Linda Mannila, för sina perspektiv på digital teknik och kraften i programmering och skapande.

Stefan Pålsson, för outtröttlig rapportering om digital skola – en spanare i nuet.

Fredrik Svensson, för arbete med nätverk för digitalt lärande och arenor för delande.

Troed Troedson, för djärva begreppsvändor och visioner – en tankeväckare.


Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer

Fyra grupper av medarbetare vid myndigheter och organisationer med stort och långvarigt personligt engagemang och drivkraft i frågor av betydelse för lärarkåren

Annika Agélii Genlott, för arbetet med att ”Skriva sig till lärande”, STL, som forskare och utvecklare,
och Johanna Karlén, för arbetet med verktyget LiKA för självskattning inom skolans digitala utveckling. Båda för kollegialt delande och strategisk planering under sin verksamhet vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Kristina Alexanderson, för arbetet med Webbstjärnan för Internetstiftelsen – med elevers publicering av arbete på webben – och delade skolexempel

Elsy-May Gisterå och Margareta Lavsund från Uppsala kommun och Birgitta Göthberg, Hjälpmedels-institutet, för initiativet kring Skoldatatek och Stefan Bonn, SPSM, för långsiktigt arbete med samverkan kring Skoldatatek.

Anette Holmqvist, för stöd kring skolors arbete med källkritik och skolbibliotek,
Mikael Iselow, för arbetet att skapa och leda Multimediabyrån och PIM kring elevers eget skapande med medier, Peter Karlberg, för långsiktigt policyarbete om skolans digitala utveckling,
samtliga vid myndigheten för Skolutveckling/MSU och Skolverket