Mikael Iselow

Mikael Iselow, utvecklingsledare Göteborgs stad, undervisningsråd och projektledare för Multimediabyrån och PIM 1998-2013


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 för arbetet att skapa och leda Multimediabyrån – elevers eget skapande med medier

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Webbplatserna Multimediabyrån och PIM – praktisk IT och mediekompetens var resurser på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling som min fantastiska projektgrupp både producerade och bedrev fortbildning utifrån under åren 1998 till 2013. 
I samarbete med 230 kommuner utbildade vi 162 000 pedagoger och skolledare i praktisk IT och mediekompetens. 85 000 klarade examinationsnivå 3 och producerade en digital berättelse med bild, ljud och berättarröst. I Multimediabyrån kunde de sedan inspireras av reportage och kurser i allt från att analysera reklamfilm, skapa leranimationer, producera radioprogram, göra film, publicera webbsidor och e-learning med mera. Till hjälp fanns också arkiv med faktagrafik, ljudeffekter, bilder, musik och jinglar. Resurser som gav stöd och inspiration till att använda IT i undervisningen. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Både Multimediabyrån och PIM gav pedagoger och skolledare utbildning i upphovsrätt, källkritik och praktisk mediekompetens i att skapa digitala berättelser. När både pedagoger och elever själva får producera mediebudskap så blir de också mer vaksamma mediekonsumenter och kan analysera nyheter, filmer och reklam utifrån frågor som: 
Vem säger vad? Till vem? Och i vilket intresse? 
Att tänka lite som en grävande journalist är bra både för skolan och demokratin.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Att hitta den rätta balansen i användningen av IT och se på andra miljöer och verktyg för lärande. Allt fler barn idag blir stillasittande framför datorer och mobiler på sin fritid. Våra städer förtätas och grönytor försvinner. Skolan måste börja jobba mer med utomhuspedagogik och se vilka positiva effekter det ger för lärandet. Naturen är den bästa lärmiljön med perfekt akustik, optimal ventilation och överallt mängder med gratis läromedel. Här kan också de digitala verktygen användas för dokumentation, laborationer, augumented reality, faktasök med mera. En optimal kombination av den digitala och analoga världen.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Forum för utomhuspedagogik
Utenavet.se 
In&out
VIA–In and Out
Mobile Augmented Reality and Outdoor Education
Slutrapportering av VASS-projektet “Virtuell värld möter autentisk värld i ett sinnligt, samlat lärande” (PDF)
Framgångsfaktorer i PIM-praktisk IT och mediekompetens, Lars Karlsson

Mikael Iselow tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer tillsammans med: Anette Holmqvist, för stöd kring skolors arbete med källkritik och skolbibliotek, och Peter Karlberg, för långsiktigt policyarbete om skolans digitala utveckling, samtliga Myndigheten för Skolutveckling (MSU) och Skolverket.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021