Daniel Broman

Daniel Broman, stadsdirektör Lidingö, tidigare skolchef och förvaltningschef utbildningskontoret i Sollentuna


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, för Sollentuna kommuns arbete för en digital skolstrategi med lärplattor och skriva-sig-till-lärande-process,
2012-2016.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Samsyn kring vad man vill åstadkomma och varför. När alla i styrkedjan har förtroende för varandra och samma bild blir resan så mycket enklare. Tillgången till digitala verktyg har varit viktig och också drivit utvecklingen vilket gynnat alla i skolan och underlättat det kompensatoriska uppdraget och delarkulturen. Sen måste man våga utmana systemet lite grann. Man kan inte planera allt till perfektion innan man drar i gång. Man får bygga planet medan man flyger för annars blir det ingen verkstad.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Tillgången till digitala verktyg skapade incitament att utveckla delarkulturen och bidrog till att man som lärare inte stod ensam och skulle uppfinna hjulet gång på gång. Arenan var ny för många och tvingade fram samarbeten för att kunna lära nytt och lyckas som pedagog.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Att inte använda datorn till att göra samma saker som vi tidigare gjorde på papper. Vi behöver fortfarande bli bättre på att våga utnyttja digitaliseringens fulla potential, med allt vad det innebär. Hur kan vi utifrån ”big data” och forskning skapa bättre och adaptiva läromedel som möjliggör ett djuplärande?

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Nyanlända ungdomar förtjänar en bättre skolstart, Dagens Samhälle, 28 maj 2015.
”Sluta räkna skärmtid – utveckla pedagogiken”, SVT Opinion, 21 april 2015.
”Lärare efterlyser digitala läromedel”, SvD Debatt, 25 september 2015.
”Hur datorn används är helt avgörande”, DN Debatt, 20 april 2015.

Daniel Broman tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Maria Stockhaus, Annika Agélii Genlott och Sara Penje, för Sollentuna kommuns arbete för en digital skolstrategi med lärplattor och skriva-sig-till-lärande-process, 2012-2016.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021