Karin Nygårds

Karin Nygårds, lärare, föreläsare, författare, inspiratör


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse – en dynamo för digital förståelse, skapande och programmering – inte minst för tjejer.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
När jag insåg att lgr11 nästan helt skrivningar om internet och den digitala världen, satte jag mig och gick igenom läroplanen och alla kursplanerna för att se på vilka sätt det ändå fanns där, bara inte i klartext. Det visade sig att det fanns överallt. Eftersom skolan ska förbereda eleverna på att verka i samhället, så går det inte att utesluta det digitala. Arbetet resulterade i hemsidan teacherhack.com som jag gjorde tillsammans med Terese Raymond med finansiering av internetfonden. 

– Jag har lagt ner mycket tid på möten med Skolverket, politiker, professorer och techfolk för att få in programmeringen i läroplanen för grundskolan. Jag har också försökt sprida mina kunskaper i ämnet genom TV-program, radio, böcker, mjölkpaketsbaksidor och Youtube. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Fem år efter att jag började med programmering i klassrummet, så blev det obligatoriskt i grundskolan från första klass. Jag är väl medskyldig till detta. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Digitalisering i skolan handlar för ofta om bara teknikanvändande och för lite om förståelsen för vad digitaliseringen innebär för samhället. Det tar tid att sätta sig in i digitaliseringsfrågorna på djupet och lärare har fullt upp med mycket annat som känns mer nödvändigt i stunden. Hur vi ska få ihop den ekvationen vet jag inte. 

Foto: Kristina Alexanderson

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Webbplats karinnygards.se

Karin Nygårds tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021