Ann-Britt Dahl

Ann-Britt Dahl, vd, Mediapoolen Västra Götaland, 2003–


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 som en av ledarna för större regionala mediacenter med stor betydelse för skolors och elevers tillgång till och pedagogisk användning av digitala medier.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Arbetet med att ta fram en digital distributionsplattform som kan hantera olika typer av digitala lärresurser och som är driftsäker samt anpassad efter lärare och elevers behov. Det ökade antalet elevkonton är en garant för likvärdig tillgång av film, lexikon, ljud- och e-böcker etcetera. På så sätt har eleverna, med bara några knapptryckningar, tillgång till digitala lärresurser dygnet runt.

– Plattformens väl utvecklade sökfunktion där varje resurs är uppmärkt med specifika ämnesord och har en koppling till läroplanernas centrala innehåll. Möjligheten att spara sina favoritresurser och skapa en egen katalog som kan delas med eleverna ger lärarna en helt annan tillgång till material för sin undervisning och underlättar planeringen. Jag tror inte att någon längtar efter att boka enstaka titlar och rulla in en vagn med video och tv i klassrummet. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Det breda multimodala utbudet av kvalitetssäkrade lärresurser som underlättar lärarens planering i kombination med den digitala teknikens ökade tillgänglighet som eliminerar geografiska och volymmässiga begränsningar. De stora pedagogiska vinsterna med elevkonton i kombination med en väl fungerande sökfunktion som gör det enkelt att hitta lärresurser som passar den enskilda elevens kunskapsnivå. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Den stora utmaningen handlar till stor del om att lansera ett delvis nytt sätt att se på digitala lärresurser. Att det digitala innehållet måste få kosta minst lika mycket som den tryckta läroboken. 
Nu när det är möjligt att kombinera olika typer av medier i samma plattform uppstår helt nya pedagogiska möjligheter. Mer utvecklade sökfunktioner där eleven och läraren kan följa ämnets progression gör det enklare att individualisera.

– Det gäller att tålmodigt arbeta för att insikten om att en digital distributionsplattform med digitala lärresurser i kombination med ett fungerande skolbibliotek spelar en avgörande roll för såväl elevernas kunskapsinhämtande som för att stimulera läsning och träna sig i kritisk granskning.

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Digitalpedagogik.se
Mediapoolens verksamhet (film)
mediapoolen.se

Ann-Britt Dahl tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Regionala mediepedagogiska centra, tillsammans med Lars Björn, GR Utbildning, Jon-Erik Egerszegi, MediaCenter i Västerbotten och Åke Sjöberg, AV-Media Kronoberg.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021