2018

Daniel Nilsson

2:a pris Guldäpplet 2018
Kalmar

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar

Juryns motivering: ”För att han på ett innovativt sätt använder alla vägar inklusive den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling.

Guldäpplepodden med Daniel Nilsson

Maria Glawe

vinnare av Guldäpplet 2018
Trelleborg

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

Juryns motivering: ”För att hon genom innovativa samarbetsprojekt tar in omvärlden i klassrummet och tillsammans med sina elever och kollegor ständigt utvecklar undervisningen där digital teknik används för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper.”

Guldäpplepodden med Maria Glawe

Amelie Wahlström

Guldäpplejuryns särskilda pris 2018
Karlstad

Presentation

Presentation av Amelie Wahlström

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad är vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018.

Juryns motivering: För att hon är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen. Hon har, som rektor arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. I kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal Hon belönas för att hon visar prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.”

 

Anna Bergström

2:a pris Guldäpplet 2018
Skellefteå

Presentation

Presentation av Anna Bergström

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå

Juryns motivering: ”För att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.”

Guldäpplepodden med Anna Bergström

2017

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

vinnare Guldäpplet 2017
Stockholm

Presentation

Presentation av Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg, lärare i matematik och NO som arbetat tillsammans på Carlssons skola i Stockholm är vinnare av Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg tilldelas Guldäpplet 2017 för sitt gemensamma arbete att med stöd av IT-verktyg skapa nya lärandesituationer
för att förbättra elevernas förståelse och lärande. De har arbetat metodiskt med att utveckla, pröva, utvärdera och sprida sina erfarenheter, bland annat genom lärarhandledningar och i samverkan med elever, forskning och kollegor.

Läs mer:
Skräddarsydd utbildning i programmering för skolans alla lärare, intervju med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

Lyssna:
Guldäpplepodden med Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg

 

Carl Heath

Guldäpplejuryns särskilda pris 2017
Göteborg

Presentation

Presentation av Carl Heath

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017.

Juryns motivering: ”För att han med stort personligt engagemang och med djup förståelse för skolprofessionernas perspektiv är en guide in i en digital framtid. Han bidrar till att bygga samspel mellan skola, organisationer, myndigheter, näringsliv, forskning och politiska organ.
Carl Heath är också fader till den snabbt växande makerrörelsen i svensk skola

Digitaliseringen är en del av samhället och det är skolan också, intervju med Carl Heath

Emma Nääs

2:a pris Guldäpplet 2017
Essunga

Presentation

Presentation av Emma Nääs

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, andrapristagare Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
För sitt nytänkande, innovativa, digitala och globala arbetssätt som gör hennes elever väl förberedda att använda engelska i alla sammanhang i skolan och utanför. Hennes elever får vara med där det händer och möta människor från hela världen. Hon öppnar upp klassrummet och visar att det går att jobba globalt även om man finns på en liten skola, på en liten ort.

Läs mer:
Levande språkundervisning hämtar in världen i elevernas vardag, intervju med Emma Nääs

Lyssna:
Guldäpplepodden med Emma Nääs

Hans Gustavsson

2:a pris Guldäpplet 2017
Kalmar

Presentation

Presentation av Hans Gustavsson

Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, är andrapristagare i Guldäpplet 2017.

Juryns motivering:
Hans Gustavsson tilldelas andra pris i Guldäpplet 2017  att ambitiöst och professionellt ta sig an möjligheterna som skapas genom användning av digitala resurser i undervisningen. Han har med nyfikenhet undersökt och utprövat olika former att på ett för eleverna givande sätt föra in digitala verktyg i undervisningen, inte minst med målet att öka elevernas motivation och att inkludera alla.

Läs mer:
Bakverk, datorer och relationer i fokus för bagerilärare, intervju med Hans Gustavsson

Lyssna:
Guldäpplepodden med Hans Gustavsson

2016

Per Ahlkvist och Martin Löfgren

2:a pris Guldäpplet 2015
Karlshamn

Presentation

Presentation av Per Ahlkvist och Martin Löfgren

Martin Löfgren, språklärare, och Per Ahlkvist, SO-lärare, på högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn, utsågs till andrapristagare i Guldäpplet 2016.

Juryns motivering:
De båda har tillsammans på ett innovativt sätt utvecklat arbetet med skolans värdegrund och demokratiuppdrag med en metod för undersökande arbete, analys och diskussion med moderna verktyg. Det bidrar till att eleverna utvecklar sin förmåga att formulera ståndpunkter, underbygga dem och argumentera kring dem med respekt för varandra. Eleverna lär av varandra och lär sig värdera och diskutera olika åsikter på ett smart och innovativt sätt.”

Läs mer:
– Vi har lärt oss att det är när motståndet finns som lärandet sker, intervju med Per Ahlkvist och Martin Löfgren

Dialog i stället för debatt – ett lyft för viktiga samtal, intervju med Per Ahlkvist och Martin Löfgren i samband med deras nominering till Guldäpplet 2015