2007

Kristina Hansson

Guldäpplejuryns särskilda pris
Piteå

Presentation

Presentation av Kristina Hansson

Till första vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2007 utsågs Kristina Hansson, CMiT, Piteå.

Juryns motivering:

Kristina Hansson har bedrivit ett unikt utvecklingsarbete kring it- och mediepedagogik i Piteå kommun. Tillsammans med medarbetare har hon byggt upp CMIT, Centrum för Media och IT i för- och grundskola. CMIT har varit mycket framgångsrikt och kommit att tjäna som modell och inspiration för hela landet. Genom mängder av föredrag, tv-program, artiklar, inte minst i DIU, studiebesök, flera böcker och eget forskande har hon delat med sig av och fördjupat erfarenheterna från Piteå. Det lokala har därmed blivit element i ett nationellt kunskapsbygge.

Agneta Winkler

finalist till Guldäpplet 2007
Katrineholm

Presentation

Presentation av Agneta Winkler

Agneta Winkler, särskolan i Katrineholms kommun, finalist till Guldäpplet 2007.

Juryns motivering:
Agneta Winkler har påtagligt visat hur filmarbete kan stöda lärandet och synliggöra tankar hos elever i särskolan.

Gunilla Almgren,

vinnare Guldäpplet 2007
Linköping

Presentation

Presentation av Gunilla Almgren,

Gunilla Almgren, speciallärare på särskolan, Blästadsskolan i Linköping, vinnare av Guldäpplet 2007.

Juryns motivering:

Gunilla Almgren är en erfaren speciallärare som förenar personligt engagemang och ett innovativt tankesätt, där alla sinnen, medier och uttrycksformer kombineras för att nå resultat. Steg för steg utvecklas lärogången för den enskilde eleven, med it-stöd, mediedokumentation och nära föräldrakontakt. Gunilla har byggt upp en omfattande IT-kompetens och är flitigt utnyttjad fortbildare av kollegor. Juryn noterar att Gunilla har nominerats av kollegor, föräldrar och elever.

Läs mer: Speciallärare med engagemang i elevernas lärande och ny teknik

Heléne Oskarsson

finalist Guldäpplet 2007
Sundsvall

Presentation

Presentation av Heléne Oskarsson

Heléne Oskarsson, lärare vid Kyrkmons skola i Sundsvalls kommun,finalist till Guldäpplet 2007.

Juryns motivering:”Heléne Oskarsson har med fortbildning, pedagogiskt kaffé och workshops har inspirerat till nya sätt att arbeta med skriv- och läsinlärning.”