2021

Ulrica Elisson Grane

vinnare av Guldäpplet 2021
Leksand

Presentation

Presentation av Ulrica Elisson Grane

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och digitaliseringsutvecklare i Leksand.

Juryns motivering:

”För ett fokus på att skapa en stödjande, tillgänglig och motiverande lärmiljö. med ett klassrum där både miljö och undervisning är genomtänkt i varje detalj och digitala verktyg och kompensatoriska hjälpmedel finns tillgängliga för alla som behöver det. Hon skapar en undervisning tillgänglig för alla, på lika villkor och är en oförtröttlig inspiratör, digitaliseringsutvecklare och skapare av material som hon delar med sig av till andra genom workshops, föreläsningar och sociala medier. Ulrica får mycket energi av utbytet med kollegor över hela landet och möter ett starkt gensvar även nationellt.”

Intervju med Ulrica Elisson Grane i samband med nomineringen till Guldäpplet.

Ulrica medverkade i Guldäpplets forskardialog hösten 2020.i ett samtal med Åke Grönlund, professor Örebro universitet: Motiverande arbetssätt och differentierad undervisning

 

Helen Larsson

2:a pris Guldäpplet 2021
Jönköping

Presentation

Presentation av Helen Larsson

Helen Larsson, speciallärare på Rosenlundsskolan (grundsärskola) F-6, och it-pedagog på skolan, Jönköping

Juryns motivering:

”För sitt ”digiloga” arbete, analogt såväl som digitalt, genom vilket hon utvecklar undervisningen för att ge alla elever möjlighet att nå målen. Hon ger eleverna en verktygslåda av stödfunktioner där eleverna väljer de stöd de behöver – på så vis skapas normen att alla är olika, och att det är helt okej. För kollegorna startade Helen sin ”IT-terapi” där kollegorna kan utbyta erfarenheter och få hjälp med frågor och problem kring digitala verktyg. Aktiv även i det kollegiala samarbetet på sin arbetsplats och i kommunala nätverk bidrar hon starkt i vida kretsar till att utveckla både arbetssätt och nya tänkesätt”

Intervju med Helen Larsson i samband med nomineringen till Guldäpplet

 

Karolin Wagner

2:a pris Guldäpplet 2021
Landskrona

Presentation

Presentation av Karolin Wagner

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona, andrapristagare Guldäpplet 2021

Juryns motivering:
”Karolin möter eleverna i deras vardag, hittar elevernas intresse och bygger vidare på detta när hon skapar uppgifter som eleverna arbetar med i slöjden. Att arbeta digitalt med eleverna blir naturligt för Karolin, undervisningen blir mer varierad och hon möter eleverna i deras element. De digitala hjälpmedlen bidrar till att fler elever når målen och kan visa sina arbetsresultat på olika sätt. Ämnesövergripande samarbeten med kollegorna ger eleverna en helhetssyn och insikt i att ämnena i skolan hör ihop, även i livet och samhället utanför skolan. Karolin inspirerar kollegor i när och fjärran att arbeta både digitalt och ämnesövergripande. ”

Intervju med Karolin Wagner i samband med nomineringen till Guldäpplet

Team från Dragonskolan

Hedersomnämnande Guldäpplet 2021
Umeå

Presentation

Presentation av Team från Dragonskolan

Foto från vänster: Pernilla Nordlund, Niclas Lind, Erik Jönsson, Jennifer Hedström, Anneli Andersson, Sofia Johansson och Erik Forssell. Foto: Fredrik Larsson

 

Jennifer Hedström, rektor, Niclas Lind, it-pedagog och lärarna Erik Forssell, Pernilla Nordlund, Anneli Andersson, Sofia Johansson, Erik Jönsson. Dragonskolan i Umeå tilldelades ett hedersomnämnande av Guldäpplets jury.

Juryns motivering:
”för en modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog, För eleverna har den gemensamma nämnaren varit att de inom olika ämnen arbetar med skarpa uppdrag med praktikanknytning, i samverkan med närsamhället, vilket bidragit till motivation och lärande. Mycket  publiceras i en plattform, iMitten, som vuxit ur ett elevprojekt och vidareutvecklats i praktiskt bruk och i samspel mellan arbetsliv, elever och lärare. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.”

Läs också: Hedersomnämnande till team från Dragonskolan i Umeå

Intervjuer med lärarna i samband med nomineringen till Guldäpplet 2021:
Erik Forsell
Pernilla Nordlund
Anneli Andersson
Sofia Johansson
Erik Jönsson

Guldäpplets forskardialog
Teamet från Dragonskolan presenterade sitt sätt att arbeta vid Guläpplets forskardialog i november 2021.
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand