Karolin Wagner

Foto på Karolin Wagner

Karolin Wagner

Innovitaskolan Landskrona
(tidigare PeterSvenskolan)

Presentation

Finalist till Lärarpriset Guldäpplet 2021

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som slöjdlärare för elever i åk 3–9. Jag är även förstelärare på skolan och arbetar med frågor som rör likvärdig undervisning och bedömning, anpassningar och lektionsstruktur. I min undervisning får eleverna ”riktiga” uppgifter och projekt för att få ut slöjden i vårt samhälle och på så sätt blir undervisningen så verklighetsbaserad som möjlig.

– I augusti i år tog jag på mig nya utmaningar och arbetar en del på slöjdlärarutbildningen på Göteborgs Universitet. När jag inte arbetar i skolan så driver jag min hemsida (I slöjdsalen) och ett Instagramkonto (karolin_wagner_slojd). Jag tycker det är viktigt att dela med mig av mina erfarenheter, kunskap och att inspirera andra slöjdlärare runt om i landet.

– Jag har ett brinnande intresse för mitt ämne och vill visa att genom ämnet slöjd tränar eleverna på många förmågor som går in i alla andra ämnen i skolan. För några år sedan fick jag även äran att vara med och ta fram en digital plattform för slöjdlärare, Terminsplanera.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda IT och digitala verktyg som 3D-printer och digitala skärmaskiner i mitt ämne, förstärker och förnyas slöjden och hänger med i utvecklingen. Genom att visa eleverna framtiden och inspirera dem till att tänka utanför boxen motiveras eleverna till att vilja lära sig mer. Att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker, som är en av slöjdämnets förmågor, motiveras eleverna till att testa digitala verktyg i kombination med olika material och traditionella hantverkstekniker.

– Många elever idag tar till sig kunskap på olika sätt, att arbeta med digitala hjälpmedel och it och hitta arbetssätt där eleverna kan visa sina kunskaper på olika sätt gör det lättare för eleverna att nå målen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med hjälp av digitala verktyg kan jag differentiera min undervisning på ett sätt som ger eleverna likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan. Möjligheten att få en bättre överblick på elevernas arbete och lättheten till direkt feedback är även en bidragande faktor.

– Utan digitala verktyg och IT kan jag inte bedriva den undervisningen jag vill och eleverna behöver. En undervisning där de ställs inför problem och uppdrag de skall lösa som oftast har en koppling till näringslivet och samhället. Med digitala verktyg och IT får jag som lärare ett större utbud att med hjälp av olika medier hjälpa eleverna att förstå mitt ämnes innehåll och även hitta roligare arbetssätt för dem.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Eftersom jag undervisar i ett praktiskt ämne så räcker det inte bara med att skicka hem uppgifter till elever med en liten skriftlig förklaring. Jag har under en längre tid anpassat uppgifter till elever som av olika anledningar inte kommer till skolan. De kan ta del av undervisningen hemma med hjälp av filmklipp, instruktioner, videokonferenser, kontinuerlig feedback digitalt och materialkitt och på så sätt visa vissa kunskaper.

– Jag känner och tror att ”coronatiden” har öppnat upp en massa nya sätt att bedriva sin undervisning på. Jag kommer att bland annat att fortsätta med att spela in mina presentationer så att eleverna kan ta till sig dem när de vill. Även att besöka olika muséum runt om i världen digitalt är något jag kommer att fortsätta med.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Just nu ingår vi i en kollegial kompetensutveckling där vi tillsammans genomgår specialpedagogik för lärande. Jag tillsammans med min kollega på skolan håller i handledningen och en av modulerna vi kommer att arbeta med är just ”tillgängligt lärande med digitala verktyg”. Detta gör att all pedagogiska personal på skolan tillsammans utvecklas för att få kunskaper om vad vi med digitala verktyg och It kan göra för att undervisningen skall bli bättre och roligare för eleverna. Vi kommer att få en gemensam inblick i hur vi anpassar undervisningen så att detta hjälper elever med svårigheter att ta till sig kunskap.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
• Tinkercad.com använder jag mig av i min undervisning när vi ritar upp föremål för att 3D printa.. Detta är ett lätt och pedagogiskt sätt att 3D modellera där eleverna snabbt blir bitna till att formge större och mer avancerade modelleringar.
• Google classroom – för att strukturera och planera min undervisning och samla allt på ett ställe för eleverna samt ge kontinuerlig feedback under arbetets gång. Med hjälp av detta verktyg får eleverna olika valmöjligheter till att dokumentera sin arbetsprocess i slöjden och på så sätt kommer fler elever att nå målen.
• Makepixelart.com/free eller Microrevolt.org/knitPro använder jag när eleverna skall skapa egna mönster tex när eleverna arbetar med tekniker som korsstygn, virkning, stickning eller väver med pärlor.
• Silhouette Studio använder jag mig av i min undervisning när eleverna skall skapa motiv att skära ut i vinyl eller göra egna schabloner.
Imovie kan eleverna använda sig av när de skall dokumentera sin arbetsprocess.
• Qr-koder kan jag använda mig i en skriftlig arbetsbeskrivning för att eleverna snabbt skall komma till en viss sida eller hänvisa till en video för att lösa sina problem.
• Chatterpix Kids är en rolig app för de små barnen när de skall lära sig namn på verktyg och redskap i slöjdsalen.
• Appen pic collage använder vi ibland när eleverna skall göra kollage för att visa sin inspiration. Då hänger eleverna upp sina resonemang på bilder och kan lättare vissa en högre kunskapsutveckling.