Karin Cederblad

Foto på Karin Cederblad

Karin Cederblad

Björkängs förskola, Ritorp-Viksbergs förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare samt pedagogisk lagledare på Björkängs förskola i Södertälje. Jag arbetar i en femårsgrupp men har också tid avsatt för mitt IKT-uppdrag. Jag inspirerar och stöttar kollegor i hur vi kan använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi har också nätverk där vi delger varandra av goda exempel från verksamheten.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I vår organisation vill vi fortsätta utveckla tanken om att barnen ska påverka sin dag och att de ska vistas samt uttrycka sig i miljöer som är kreativa, inspirerande och estetiskt tilltalande. De digitala verktyg vi använder gör att barnen får ytterligare sätt att undersöka på och där vi väver in de digitala verktygen i våra projekt

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För mig har arbetet med de digitala verktyg vi använder oss av skapat ytterligare ett sätt att vara medforskande och att lära av varandra. Ytterligare ett sätt för alla barn att kunna uttrycka sig utifrån sina förutsättningar och vara delaktiga i ett sammanhang. Vi kan också utmana barnen i deras fortsatta utforskande.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag tänker att vi pedagoger har fått andra sätt att mötas och då har tekniken varit viktig. Många har stärkt sina kunskaper för att sedan också våga mer tillsammans med barnen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har haft workshops och nätverk

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Min favorit för tillfället är Polyglutt. Eftersom det finns i en Ipad så lockar det barn som vanligtvis inte är intresserad av böcker och berättande i bokform. Men när vi kan projicera boken på väggen så blir fler delaktiga. Jag har också märkt att vissa barn senare har fattat intresse för analoga böcker när de varit delaktiga i boksamtal via de digitala böckerna. Man kan zooma in detaljer som barnen fastnar för och det skapar spännande dialoger.