Elza Dunkels

Elza Dunkels, docent och fristående forskare, tidigare Umeå universitet


Mottagare av Guldäpplets Juibleumsutmärkelse för perspektiv på ungas liv på nätet, de sociala medierna och deras betydelse för en ung generation.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Egentligen har jag gjort samma sak dessa 20 år. Jag har försökt lyfta fram elevernas användning, vikten av deras erfarenheter och samtidigt poängterat vikten av att vuxna finns där som stöd. De första åren handlade det om att flytta fokus från teknisk kompetens (”eleverna kan mer än lärarna”) till att handla mer om användning. De senaste 10 åren har jag försökt nyansera det offentliga samtalet, inte så mycket fokuserat på skolan men med förhoppningen att kunna ge skolan tankeverktyg för alla de problem som uppstår i och med digitaliseringen, främst kränkningar på nätet och olämpligt innehåll.

– Sen har jag försökt få diskussionen om digitalisering av skolan att handla mer om elevers rättigheter. Jag har hävdat att skolan inte kan vara ett separat spår som står utanför denna stora samhällsförändring och att elever har rätt att få en utbildning som även omfattar digital kompetens.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Elevers rätt till digital kompetens och vuxnas stöd i utvecklandet av den. Jag hoppas att jag bidragit till att vi kan prata om digitalisering mer i termer av rättigheter och mindre som problem.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Jag tror att den digitala backlash som sveper över västvärlden nu kommer att få konsekvenser i många år framöver om inget görs. Jag trodde att nationella direktiv skulle räcka men eftersom vi inte får tydliga signaler från en myndighet är det fritt fram för lobbygrupper att hävda saker utan att det finns stöd i forskning, som till exempel innehållsfilter och mobilförbud. Om det fortsätter måste vi börja om i vissa avseenden om vi vill tillbaka till nivån innan backlashen.

Foto: Erik Abel

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Kulturer.net Min populärvetenskapliga forskningsblogg som jag haft sedan 2004.
Vad gör unga på nätet? Gleerups. Min första bok som kom ut 2009 nu ute med 4:e uppdaterade upplagan.
Skärmstark – Handbok för vuxna om unga och skärmar. Utkommer i november på Verbal förlag.

Elza Dunkels tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Nationella forskare med direkt betydelse för lärarna.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021