Om Guldäpplet

Foto Guldäpplet

Guldäpplets ordförande och grundare, Peter Becker, har ordet:

Foto Peter Becker

Guldäpplet är en årlig utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender. En jury bestående av de två senaste årens pristagare tillsammans med en representant för vardera partner och en forskare fattar sedan beslut om årets pristagare.

En viktig del av verksamheten är att ge spridning åt nominerades och pristagares erfarenheter, på Guldäpplets dag, på webbplats och konferenser. Den kollegiala diskussionen liksom dialogen med forskare är bidrag till utveckling av lärarkårens beprövade erfarenhet och professionens kunskapsbildning.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer, oftast utanför lärarkåren, som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplets pris består, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Bergdala studioglas i Hovmantorp.

Lärarna är nyckeln till utvecklingen i skolan, enligt forskare som Helen Timperley, Michael Fullan och en lång rad andra. 
Lärare som inspirerar och utmanar elever, som uppmuntrar och stöttar kollegor, systematiskt medverkar i att dela erfarenheter och utveckla undervisningen. Detta kollegiala arbete är centralt för skolan och för utmärkelsen Guldäpplet. Med stolthet konstaterar vi att priset har utvecklats till en uppskattad professionsutmärkelse.

Guldäpplet delades ut första gången år 2002 och firade tjugoårsjubileum 2021/2022, med utdelning av en särskild Jubileumsutmärkelse och två skrifter: Guldäpplet 2002-2021 och Guldäpplets Jubileumsbok: Framtid (2022).

Kort om historien bakom Guldäpplet
Huvudman för utmärkelsen är  stiftelsen Yngve Lindbergs Minne.
Yngve Lindberg var i fyra decennier en av förgrundsgestalterna inom naturvetenskaplig utbildning och digitalisering i svensk ungdomsskola, verksam vid Skolöverstyrelsen. Han var pådrivande för de internationella kemi- och dataolympiaderna (IOI) och en av grundarna av Föreningen DiU och stiftelsen DiU. Han avled 2000. Vid Föreningen DiUs rikskonferens i Varberg sommaren 2001 beslutades att en minnesfond skulle startas. Syftet med minnesfonden är att i Yngve Lindbergs anda årligen dela ut ett stipendium Guldäpplet, till en eller flera lärare, för förtjänstfulla insatser kring användningen av IT i svensk skola.

Den första tioårsperiodens stipendier finansierades av en grundplåt lagd 2001 av bland annat Skolverket, Delegationen för IT i skolan, Sandvikens kommun, KK-stiftelsen, Fujitsu-Siemens Computers AB, Datapower, Förlaget Natur och Kultur, Stiftelsen DIU och Föreningen DIU.

Guldäpplets partners
Dagens partners till Stiftelsen Yngve Lindbergs minne för utdelning av Guldäpplet är Sveriges Lärare, Sveriges Kommuner och Regioner, Skolverket, e-Twinning/UHR, Binogi, BravoLesson, ILT Education, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator. Partners medverkar i juryarbetet och bidrar till stipendiefonden. Vi tackar partners för stödet till lärarkåren och Guldäpplet!

Läs mer om Guldäpplets partners

Vidare läsning om perspektiv på professionsutveckling:

Klokare tillsammans – den professionella reflektionen,
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury

Lärarna och robotarna – om lärarprofessionens framtid
Åke Grönlund, professor Örebro universitet, Guldäpplet 2020

Respekt! Peter Fredriksson hyllar Sveriges lärarkår,
tal till Sveriges lärare av Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket på Guldäpplets dag 26 oktober 2020.

Varför Guldäpplets forskardialog?,
Peter Becker, ordförande Guldäpplets jury, april 2020

Paradigmskifte i skolutveckling – Kraften hos skolans personal i skolutveckling
Peter Becker i DIU nr 7/2015

Ett paradigmskifte behövs
Per Kornhall i DIU nr 6/2015

Styrelse och förvaltare för stiftelsen Yngve Lindbergs Minne
Minnesfonden förvaltas av en styrelse:
Peter Becker, ordförande YLM, ordförande stiftelsen DIU
Robert Fahlgren, andre vice ordförande i Sveriges Lärare
Ragnar Sjölander, fd förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund

Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne har säte c/o Stiftelsen DIU, Förridargränd 16, 165 52 Hässelby.
Kontakt: Peter Becker, ordförande.
e-post: peter.becker@diu.se, tel:070-710 44 53.

För allmänna frågor använd Guldäpplets kontaktformulär