Klokare tillsammans – den professionella reflektionen

Foto Peter Becker

Vi blir klokare tillsammans, i dialog med kollegor. Så växer det vi kallar beprövad erfarenhet fram. Att äga dessa processer är grunden för en stark profession. Lärarpriset Guldäpplet är en professionsutmärkelse och med olika aktiviteter vill vi bidra till att vi blir just klokare tillsammans. En sådan aktivitet är Guldäpplets forskardialog. (Publicerad ht 2020)

Guldäpplets forskardialog handlar om att stimulera den professionella reflektionen, baserat på lärares erfarenheter. Vi gör det i många former bland annat genom att utforska former för samtal mellan lärare och forskare. Samtalet blir ett tillfälle att titta på praktiska lärarerfarenheter och fundera över dessa. Vi hämtar de praktiska erfarenheterna från Guldäpplets årligen nominerade lärare. De ofta utförliga nomineringarna är en startpunkt. Från dessa väljer vi ut teman och frågeställningar och hittar matchande forskare. Efter några förberedande slutna samtal gör vi ett publikt.

Fram till jul för jag ett samtal varje onsdag kl 16.00-16.45. Den första halvtimmen medverkar en (eller två) lärare och en forskare. Sista kvarten öppnar vi för eftertankar där även de som lyssnat kan kommentera. Samtalet syftar till att presentera och diskutera undervisningserfarenheter och till fördjupning.

Ulrica Elisson Grane, lärare på Ullvi skola i Leksand och Guldäpplenominerad 2020, har ställt sig frågor kring: Vad ”triggar” elevernas lust till lärande? Hur kan jag utforma min undervisning och vilka verktyg kan jag använda för att utmana både de starkaste och de svagaste eleverna i min undervisning och synliggöra deras lärande. Det är frågor som nu har lett fram till ännu ett seminarium inom ramen för Guldäpplets forskardialog. Denna gång om ”motiverande arbetssätt och differentierad undervisning”.

Här har jag bjudit in Ulrica Elisson Grane att utifrån ett par konkreta undervisningsexempel samtala med Åke Grönlund, professor vid Örebro universitet i ett webbinarium på onsdag,18 november, kl 16.

I förra veckans forskardialog hade jag bjudit in guldäpplevinnaren Emelie Hahn att tillsammans med Staffan Selander, professor Stockholms universitet, tala om ”Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter”. Det blev ett samtal om att närma sig att använda internet och digitala verktyg i sin undervisning. Hur man som lärare kan börja enkelt, för att sedan utveckla steg för steg och även dra nytta av elevers kunnande, liksom av kollegors. Vidare hur man kan gå från att på egen hand utveckla sin undervisning, till att gemensamt på skolan skapa varaktiga strukturer och rutiner i samverkan med skolledning och därtill med partnerskolor i Europa för språkutveckling och omvärldskunskap, med stöd av e-Twinning.

Och så måste jag citera Emelies tanke i eftersnacket: ”Jag skulle önska mig att ha en halvtimmes samtal på det här viset med Staffan Selander varje vecka”. Guldäpplets forskarsamtal vill just ge en försmak av vad denna typ av dialog kan erbjuda, lyxen att samtala med en forskare, forskardialogens webbinarier ger detta i en publikt delad form, där man själv kan lägga till frågor via chatt, och även kommentarer i eftersnacket. Du som missade webbinariet Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter kan titta på det i efterhand.

Frågan om professionsutveckling gick som en röd tråd genom årets digitala Guldäpplets Dag och årets prisceremoni den 26 oktober. Där hölls en serie fina tal till lärarprofessionen, bland annat av Skolverkets chef Peter Fredriksson. Peter Fredrikssons tal finner du både som text och som video, på Guldäpplets webbplats.


Under Guldäpplets Dag delades Guldäpplejuryns Särskilda Pris 2020 ut, vilken i år tilldelades hela Sveriges lärarkår: ”för att de i en mycket pressad situation klarat av att möta den förändrade undervisningssituationen, med kombinationer av undervisning i klassrummet och online och med utnyttjande av digitala resurser.”

Som mottagare av Guldäpplet Särskilda Pris får man ett diplom, som då i år finns tillgängligt för alla Sveriges lärare på Guldäpplets webbplats för egen utskrift (finast med färgskrivare).

Och Guldäpplets forskardialoger fortsätter, varje onsdag kl 16.00 fram till Lucia. Efter det gör vi en paus och diskuterar i vilka former en fortsättning av forskardialogen kan ske.

I grunden handlar forskardialogen och hela Guldäpplets verksamhet om lärarprofessionens yrkesutveckling, om kompetensutveckling och professionens egen kunskapsbildning kring skola för digital kompetens och med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter.

Vi återkommer framöver med samtal med lärarna, fackförbunden, forskarna och kring möjligheter och förslag. Synpunkter och kommentarer är välkomna.

Håll kontakt, håll avstånd och sköt om dig!

Peter Becker
ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury

Mer om perspektiv på professionsutveckling:

Paradigmskifte i skolutveckling – Kraften hos skolans personal i skolutvecklingPeter Becker i DIU nr 7/2015

Lärarna och robotarna – om lärarprofessionens framtidÅke Grönlund, Guldäpplet 2020

Ett paradigmskifte behövsPer Kornhall i DIU nr 6/2015