Webbinarium: Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter

Foto Emelie Hahn

Lärandets nya landskap.
Guldäpplets forskardialog – Guldäpplets pristagare och nominerade i dialog med forskare 

Webbinarium:
Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter

Här har Peter Becker, Guldäpplets ordförande, bjudit in Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan i Uppsala att samtala med Staffan Selander, professor Stockholms universitet med utgångspunkt i Emelies målmedvetna arbete med att utveckla omvärldskunskap samt språklig och kulturell kompetens hos eleverna. Ett arbete där eleverna inspireras till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, vilket ger upplevelser och erfarenheter som många annars inte får och där elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål.

Medverkande

Foto Emelie Hahn

Emelie Hahn, lärare i tyska och SO-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala och Guldäpplevinnare 2020 .

Foto: Johanna Wallén

Staffan Selander, professor i didaktik, DSV/Stockholms universitet författare till bland annat ”Design för lärande Historia – Medeltiden som exempel”, av Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, 2019, Studentlitteratur och en rad böcker om didaktisk design.

Foto: Privat

Foto Peter Becker

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury

Foto: Johanna Wallén

Seminariet ägde rum 11 november 2020.


Guldäpplets forskardialog handlar om att skapa former för att stimulera samspelet mellan lärare och forskare.

Här inbjuder Peter Becker, Guldäpplets ordförande, Guldäpplets pristagare och nominerade att beskriva konkreta scenarier och arbetssätt och att samtala med en utvald forskare kring dessa. Under 2020 har forskarna varit Staffan Selander, Susanne Kjällander och Åke Grönlund.
Detta är ett utforskande av mötet mellan praktiker och forskare, och ett litet bidrag till formulering av professionens beprövade erfarenhet och utveckling av kunskap i dialog med forskning.

Webbinarieserie på onsdagar kl 16.00-16.30. Hela hösten. Välkommen!

Läs mer 
Klokare tillsammans – den professionella reflektionen