Troed Troedson

Troed Troedson, samhälls- och framtidsanalytiker 


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för djärva begreppsvändor och visioner – en tankeväckare.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
1. Förståelse för att digitalisering är en generell företeelse som inte har specifikt med skolan att göra – och som därför inte kan förstås utifrån ett skolperspektiv.

2. Förståelse för att digitalisering framförallt handlar om att vända på flöden. Digitala läromedel låter skolan lära sig massor om elever – vilket är den allt överskuggande poängen.

3. Förståelse för att läraryrket, vad gäller relation, förtroende, motivation och guide blir allt viktigare i en digitaliserad skola. Den kommer alltså inte att vara en verksamhet där man ersatt människor med maskiner.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Nummer 1 ovan. Den är en förutsättning för att skolan, och lärare, skall kunna dra nytta av vad som händer i andra delar av samhället, inte ”bara” vad som händer i andra skolor.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Att skapa förståelse för punkten 2 ovan. Så länge vi tror att digitala resurser skall användas för att förstärka eller förbättra samma processer som vi nyss gjorde analogt kommer vi inte att nå några stora vinster. Först när vi redesignar själva lärprocessen, skolan som sådan, kan vi göra saker som var helt otänkbara förut.

Troed Troedson tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021