Erik ”Honken” Holmqvist

Erik ”Honken” Holmqvist, it-strateg, Sandvikens kommun, – 2014


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, förSandviken kommuns arbete med Skriva-sig-till-läsning och kommunal digital skolplan, 2002–

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Jag arbetade under 1997–2014 med den så kallade IT-resursen som framgångsrikt drev skolutveckling under dessa år.Jobbet som It-strateg och samordnare, både teknik och pedagogik.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Det viktigaste jag arbetade med var genomförandet av 1–1 datorer från åk 1 till åk 3 i gymnasiet. Av jämlikhetsskäl bland annat.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Den största utmaningen är fortfarande om inte lärare, skolledare och politiker följer med i utvecklingen.

Erik ”Honken” Holmqvist tilldelas Guldäpplets jubileumsutmärkelse i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Signe Brockman och Mona Wiklander, för Sandviken kommuns arbete med Skriva-sig-till-läsning och kommunal digital skolplan, 2002–

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021