Nuvarande Jury

Napat Khiyapat

lärare
vinnare av Guldäpplet 2019

Presentation

Presentation av Napat Khiyapat

Napat Khiyapat, modersmålslärare i thailändska och förstelärare med uppdrag i fjärrundervisning, Modersmålsenheten i Skellefteå kommun. Vinnare av Guldäpplet 2019. Medlem i juryn 2020-2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få vara med i juryn är att få vara en del av att påverka digitalisering i skolan. Jag förväntar mig att få ta del av många otroliga idéer på digitalisering i våra skolor.

Camilla Askebäck Diaz

lärare
Guldäpplepristagare 2019

Presentation

Presentation av Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz, lärare i Ma/NO åk 7-9 och förstelärare i digitala verktyg, på Södermalmsskolan i Stockholm. Pristagare Guldäpplet 2019. Medlem i juryn 2020-2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få läsa om alla fantastiska människor ute i Skolsverige, tänk så många guldkorn som finns som man inte upptäckt än. Jag känner att det kommer vara otroligt givande att få diskutera detta tillsammans med de andra i juryn, gissar att vi kommer att hamna i sidospår som genererar intressanta diskussioner kring digital kompetens, vilket kommer ge mig tankespjärn. Att dessutom få ge möjligheten till lyfta fram andra lärares arbete och synliggöra deras kompetenser känns stor och viktigt.

Johan Sköld

lärare
Guldäpplepristagare 2019

Presentation

Presentation av Johan Sköld

Johan Sköld, lärare i svenska och tyska och nyanlända ungdomar i svenska som andraspråk och förstelärare inom IKT på Forshagaakademin i Forshaga. Pristagare Guldäpplet 2019. Medlem i juryn 2020-2021.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser verkligen fram emot att sitta i Guldäpplets jury och få möjlighet att få ytterligare inblick i allt fantastiskt utvecklingsarbete inom digitalisering som sker runtom i skolorna i Sverige. Förutom att det är otroligt givande fortbildning för mig, mina kollegor och elever känns det fint och inspirerande att vara med och lyfta fram nytänkande lärares arbetssätt inom skolan och därigenom ge dem chansen att sprida sin kunskap vidare.

Susanne Kjällander

universitetslektor
Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Presentation

Presentation av Susanne Kjällander

Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019. Jurymedlem 2020-2021.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Då jag forskar och föreläser möter jag så många fantastiska pedagoger som outtröttligt jobbar med digitalisering på innovativa och kreativa sätt med sina elever och kollegor. I sin undervisning använder de sig av spännande digitala verktyg på sätt som gagnar verksamheten och barnen. Guldäpplet är ett så fint sätt att lyfta och sprida dessa eldsjälars arbete.

– För egen del ser jag fram emot att vara en del av en grupp som bygger på såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund och att få ta del av det som händer i förskola och skola. Som lektor på universitetet har jag mycket att lära och jag hoppas att jag får ny inspiration till utvecklingen av kurser på våra olika lärarutbildningar, för det behövs!

Maria Glawe

lärare
vinnare av Gudäpplet 2018

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av Guldäpplet 2018. Medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Det känns fantastiskt att få deltaga i arbetet att utse vinnare av det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Det är en spännande utmaning eftersom det finns många skickliga lärare som är nytänkande, stärker digital kompetens och samskapar med kollegor för att designa undervisning som är meningsfull, medskapande och kunskapande för barn och unga.

Daniel Nilsson

lärare
Guldäpplepristagare 2018

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. Pristagare Guldäpplet 2018. medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot juryarbetet eftersom det är väldigt spännande att få ta del av all den digitala kompetens som finns ute i vårt avlånga land!

Anna Bergström

lärare
Guldäpplepristagare 2018

Presentation

Presentation av Anna Bergström

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå, pristagare Guldäpplet 2018. Medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att sitta i juryn för att få ta del av vilket fantastiskt arbete lärarna runt om i landet lägger ner på det digitala lärandet i skolan.

Amelie Wahlström

rektor
Guldäpplejuryns särskilda pris 2018

Presentation

Presentation av Amelie Wahlström

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. Medlem i juryn 2019-2020

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
–  Jag ser fram emot att sitta i Guldäpplets jury av flera olika anledningar – det är lärorikt och jag kommer att få ta del av många olika pedagogers verksamheter och projekt. Jag vet att det bedrivs ett mycket gediget arbete i Guldäpplejuryn och att kollegorna där är människor som gärna delar med sig av sin kunskap.

– Att få vara med och lyfta fram professionella pedagoger som bedriver utvecklingsarbete känns väldigt stimulerande, jag vet av egen erfarenhet att fler uppmärksammar och att goda idéer får vidare spridning via Guldäpplet. Jag tror på nätverksidén kring angelägna frågor, och jag ser fram emot att återigen få ta del av guldkorn som jag kan ta med mig och dra nytta av i min egen verksamhet. Det ska bli kul!

 

Peter Becker

Juryns ordförande
Stiftelsen DIU

Presentation

Presentation av Peter Becker

 

Peter Becker, stiftelsen DIU. Juryns ordförande och initiativtagare till lärarpriset Guldäpplet.

– Arbetet med Guldäpplet är väldigt roligt, då juryn får en inspirerande inblick i mycket av det nytänkande som finns i svensk skola och lärarkår. Många goda beprövade erfarenheter har tidigt kunnat skönjas bland de nominerade, som bloggskrivande och skriva sig till läsning i skriv och lässtart för att ta några exempel. Jag ser Guldäpplet som en spegel av den kunskapsprocess som pågår i svensk lärarprofession, i prövande och skapande av de nya möjligheter som uppstår i det digitala mötet med skolan. Ett särskilt värde är att de nomineringar kollegor och skolledare gör ger en bra bild av utvecklingen. Vi är stolta över det bidrag vi ger till svensk skolutveckling och synliggörande av professionen med arbetet kring Guldäpplet.

Kontakt:
e-post: peter.becker@diu.se
telefon:070-710 44 53

Sida 1 av 512345