Nuvarande Jury

Ulrihca Malmberg

lärare
vinnare av Guldäpplet 2017

Presentation

Presentation av Ulrihca Malmberg

 

Ulrihca Malmberg, lärare på Södra Latin i Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2017 tillsammans med Cecilia Christiansen. Medlem i juryn 2018-2019

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få ta del av hur lärare runt om i Sverige arbetar för att integrera det digitala i undervisningen. Extra spännande blir det att se hur det digitala anpassas till olika förutsättningar – elevernas ålder, ämne, arbetsområde, syfte med undervisningen, tillgänglig teknik. Forhoppningsvis med ett lärande i fokus oavsett upplägg.

Cecilia Christiansen

lärare
vinnare av Guldäpplet 2017

Presentation

Presentation av Cecilia Christiansen

 

Cecilia Christiansen, lärare på Carlssons skola i Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2017 tillsammans med Ulrihca Malmberg. Medlem i juryn 2018-2019

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot en riktig inspirationsdusch av alla nomineringarna!

Emma Nääs

lärare
Guldäpplepristagare 2017

Presentation

Presentation av Emma Nääs

 

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga.  Andrapristagare Guldäpplet 2017. Jurymedlem 2018-2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få en unik inblick i positiva exempel från de pedagoger som är med och utvecklar Skolsverige

– Guldäpplet har gett mig oerhört många nya erfarenheter, nya dörrar har öppnats och det är ett kvitto på att det man gör betyder något. Och jag ser fram emot att få vara med och lyfta fram nya Guldäpplepristagare.

 

Carl Heath

forskare
Guldäpplejuryns särskilda pris 2017

Presentation

Presentation av Carl Heath

 

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017. Jurymedlem 2018-2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få ta del av och medverka i juryarbetet, dels för att det är spännande att ta del av all den kompetens som finns i landet, men också för att vara med och bidra till kommande års pristagare.

 

Hans Gustavsson

lärare
Guldäpplepristagare 2017

Presentation

Presentation av Hans Gustavsson

 

Hans Gustavsson, bagerilärare på Jenny Nyströmsskolan, Kalmarsunds gymnasieförbund, andrapristagare Guldäpplet 2017. Jurymedlem 2018-2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få ta del av andra lärares arbete och se hur vi kan uppmuntra fler att använda digitala medier i undervisningen även när det gäller praktiska kurser eftersom det digitala går att tillämpa i alla ämnen.

 

Peter Becker

Juryns ordförande
Stiftelsen DIU

Presentation

Presentation av Peter Becker

 

Peter Becker, stiftelsen DIU. Juryns ordförande och initiativtagare till lärarpriset Guldäpplet.

– Arbetet med Guldäpplet är väldigt roligt, då juryn får en inspirerande inblick i mycket av det nytänkande som finns i svensk skola och lärarkår. Många goda beprövade erfarenheter har tidigt kunnat skönjas bland de nominerade, som bloggskrivande och skriva sig till läsning i skriv och lässtart för att ta några exempel. Jag ser Guldäpplet som en spegel av den kunskapsprocess som pågår i svensk lärarprofession, i prövande och skapande av de nya möjligheter som uppstår i det digitala mötet med skolan. Ett särskilt värde är att de nomineringar kollegor och skolledare gör ger en bra bild av utvecklingen. Vi är stolta över det bidrag vi ger till svensk skolutveckling och synliggörande av professionen med arbetet kring Guldäpplet.

Kontakt:
e-post: peter.becker@diu.se
telefon:070-710 44 53

Robert Fahlgren

2:e vice ordförande
Lärarförbundet

Presentation

Presentation av Robert Fahlgren

 

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet, grundskollärare i årskurs 4-9. Medlem i Guldäpplets jury sedan 2008.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få sitta i Guldäpplejuryn är en fantastisk förmån då man får en möjlighet att ”lära känna” så många drivande, inspirerande och nytänkande lärare. Lära känna via webb, nomineringar och personliga möten. Ta chansen att lära känna dessa lärare du med – de finns på webben där de kan ge också dig inspiration och ett engagemang att jobba med digitala verktyg.

Ragnar Sjölander

styrelseledamot
Lärarnas Riksförbund

Presentation

Presentation av Ragnar Sjölander

 

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen Lärarnas Riksförbund, leg lärare i engelska och svenska. Medlem i Guldäpplets jury sedan 2006.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Arbetet i Guldäpplejuryn ger mig möjligheter att följa lärare som genom en genomtänkt och erfarenhetsbaserad användning av IT tillför nya dimensioner till sin undervisning. De låter sina elever göra saker som inte varit möjliga att göra tidigare, som förstärker deras inlärning och kunskaper och som gör undervisningen intressant och lustfylld för alla.

Hülya Basaran

lärare
Guldäpplejuryns särskilda pris 2016

Presentation

Presentation av Hülya Basaran

 

Hülya Basaran, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2016 tillsammans med Anna Kaya. Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, Högskolan Väst, leg lärare. Jurymedlem 2017-2018.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
Det bästa med att sitta i Guläpplejuryn är att man har möjlighet att ta del av alla som är nominerade – det vill säga att man får ta del av alla goda exempel på hur lärare från olika kommuner, i olika ämnen och som jobbar med olika målgrupp av elever använder sig av teknikens möjligheter för att förbättra sin undervisning. Alla dessa goda exempel får man dessutom diskutera tillsammans med en jury som består av personer med olika kompetenser från olika verksamheter med elevens bästa i fokus!

Sida 1 av 512345