Jury 2007


Presentation

Presentation av Jury 2007

 

Guldäpplets jury 2007

Mona Wiklander, speciallärare, Kungsgårdens skola i Sandviken, vinnare av Guldäpplet 2006.

Hans Norkvist och Sten Canevall, lärare/projektledare vid Fantasifabriken, grundskolor och förskolor i Skärholmen, vinnare av Guldäpplet 2005.

Alfredo Castro, bildlärare, Tegs centralskola , Umeå, vinnare av Guldäpplet 2005.

Peter Becker, chefredaktör för tidskriften Datorn i Utbildningen, ordförande i juryn

Roger Bodin, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund

Lena Elfvingsson, rektor i Järfalla utanför Stockholm, styrelsen Föreningen Datorn i utbildningen

Lena Nydahl, vd Skolporten

Sven-Erik Rehnman, Fujitsu Siemens Computers AB