Lena Elfvingsson

vice ordförande
Föreningen DIU

Presentation

Presentation av Lena Elfvingsson

 

Lena Elfvingsson, verksamhetschef CESAB, leg lärare, tidigare rektor och bitr förvaltningchef. Vice ordförande i föreningen DIU. Jurymedlem sedan 2007

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Vi vet alla lärarens betydelse för elevernas resultat. Att få lyfta fram skickliga lärare och sprida det positiva och engagerade utvecklingsarbete som pågår varje dag i våra skolor är härligt! Min förhoppning är att Guldäpplets glans ska sprida cirklar kring de nominerade och bidra till det kollegiala samarbetet och kvalitetsutvecklingen över skol- och kommungränser. 

Lena Nydahl

koordinator Framtidens lärande
Stiftelsen DIU

Presentation

Presentation av Lena Nydahl

 

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, tidigare lärare, kanslichef för ITiS. Jurymedlem sedan 2002.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Skolan är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner och lärarna dess främsta resurs. Att via juryarbetet i Guldäpplet få möta och lyfta fram ett stort antal förebilder i form av engagerade, nyfikna, modiga och ödmjuka lärare som kontinuerligt utvecklar sin egen verksamhet och också bidrar till hela skolans utveckling är inspirerande och givande.

Stefan Bonn,

rådgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Presentation

Presentation av Stefan Bonn,

 

Stefan Bonn, rådgivare och samordnare, Specialpedagogiska skolmyndigheten, tidigare resurs- och speciallärare år 1-6. Jurymedlem sedan 2015

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att it innebär stora möjligheter för att möta elevers olikheter vet vi sedan länge. Det är glädjande att nu bland de nominerade notera hur ofta anpassningar framstår som en självklarhet. Jag imponeras också av det arbete, engagemang och den kraft som de nominerade representerar och så generöst delar med andra.

Jury 2018


Presentation

Presentation av Jury 2018

 

Guldäpplets jury 2018

Cecilia Christiansen, lärare i matematik, Carlsson skola i Stockolm, pristagare Guldäpplet 2017

Ulrihca Malmberg, lärare i naturkunskap och matematik på Södra Latins gymnasium i Stockolm,pristagare Guldäpplet 2017

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga, pristagare Guldäpplet2017

Hans Gustavsson, bagerilärare på Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Jenny Nyströms skola i Kalmar, pristagare Guldäpplet 2017

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017

Jonas Hall, lärare i matematik på Rodengymnasiet i Norrtälje, pristagare Guldäpplet 2016

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk, projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), vid Stockholms universitet, Guldäpplejuryns särskilda pris 2016

Hülya Basaran, lärare i svenska som andraspråk, universitetsadjunkt vid Högskolan Väst, Guldäpplejuryns särskilda pris 2016

Anton Fagergren, förskollärare vid Irsta förskolor i Västerås, pristagare Guldäpplet 2016

Martin Löfgren, språklärare, högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn, pristagare Guldäpplet 2016

Per Ahlkvist, SO-lärare, högstadiet på Norrevångsskolan i Karlshamn, pristagare Guldäpplet 2016

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU, ordförande i juryn

Stefan Bonn, samordnare it i lärandet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Susanna Frigghe, lärare och digitaliseringspedagog på Björknässkolan i Nacka. Utredare och utbildningsledare på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning, Statens Medieråd

Lena Elfvingsson, verksamhetschef, Certifierat i Sverige AB – CESAB

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, Skellefteå

Åke Grönlund, professor, Örebro universitet

Per Roslin, Netsmart AB

Alexandra Blomberg, Marknads- och försäljningschef, ILT inläsningstjänst

Elisabeth Lennartsdotter, kommunikationschef, Gleerups

Lena Nydahl, koordinator Framtidens lärande, Simrishamn

Åsa Sandberg, redaktionschef grundskola, Studentlitteratur AB

Ragnar Sjölander, förbundsstyrelsen i Lärarnas Riksförbund, Stockholm