Janni Karlsson

Janni Karlsson

förskollärare
pristagare Guldäpplet 2023

Presentation

Janni Karlsson, förskollärare och IT pedagog på förskolan Skogsgläntan i Kil, som från och med i somras arbetar som universitetsadjunkt på Karlstads universitet.