Jenny Edvardsson

Foto Jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson

lärare
Guldäpplepristagare 2015

Presentation

 

Jenny Edvardsson, adjunkt i utbildningsvetenskap vid Högskolan Kristianstad, tidigare gymnasielärare  svenska och historia på Wendesgymnasiet samt förstelärare inriktning språkutveckling/svenska/IKT. Andrapristagare Guldäpplet 2015. Jurymedlem sedan 2016.

– Som medlem i Guldäpplet-juryn får jag möta Sveriges bästa lärare. Jag får läsa om deras klassrumsnära arbete och jag inspireras. Nya idéer och tankar växer fram och dessa ger avtryck i min egen undervisning. Juryarbetet ger ringar på vattnet.

 

Foto: Filip Hanning