Maria Glawe

lärare
vinnare av Gudäpplet 2018

Presentation

Presentation av Maria Glawe

Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Vinnare av Guldäpplet 2018. Medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Det känns fantastiskt att få deltaga i arbetet att utse vinnare av det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Det blir en spännande utmaning eftersom det finns många skickliga lärare som är nytänkande, stärker digital kompetens och samskapar med kollegor för att designa undervisning som är meningsfull, medskapande och kunskapande för barn och unga,

Daniel Nilsson

lärare
Guldäpplepristagare 2018

Presentation

Presentation av Daniel Nilsson

Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. Pristagare Guldäpplet 2018. medlem i juryn 2019-2020.

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få vara en del av juryarbetet eftersom det är väldigt spännande att få ta del av all den digitala kompetens som finns ute i vårt avlånga land!

Anna Bergström

lärare
Guldäpplepristagare 2018

Presentation

Presentation av Anna Bergström

 

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå, pristagare Guldäpplet 2018. Medlem i juryn 2019-2020.

Amelie Wahlström

rektor
Guldäpplejuryns särskilda pris 2018

Presentation

Presentation av Amelie Wahlström

Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. Medlem i juryn 2019-2020

Vad är det bästa med att sitta i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att sitta i Guldäpplets jury av flera olika anledningar – jag tror att det är lärorikt, jag kommer att få ta del av många olika pedagogers verksamheter och projekt –  fullärda blir vi aldrig. Dessutom vet jag ju att också kollegorna i Guldäppeljuryn är människor som gärna delar med sig av sin kunskap. Att vara med och lyfta fram professionella pedagoger som bedriver utvecklingsarbete känns väldigt stimulerande, jag vet av egen erfarenhet att fler uppmärksammar och att goda idéer får vidare spridning via Guldäpplet. Jag tror på nätverksidén kring angelägna frågor, och jag ser fram emot att få ta del guldkorn som jag kan ta med mig och dra nytta av i min egen verksamhet. Det ska bli kul!

 

Ulrihca Malmberg

lärare
vinnare av Guldäpplet 2017

Presentation

Presentation av Ulrihca Malmberg

 

Ulrihca Malmberg, lärare på Södra Latin i Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2017 tillsammans med Cecilia Christiansen. Medlem i juryn 2018-2019

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få ta del av hur lärare runt om i Sverige arbetar för att integrera det digitala i undervisningen. Extra spännande blir det att se hur det digitala anpassas till olika förutsättningar – elevernas ålder, ämne, arbetsområde, syfte med undervisningen, tillgänglig teknik. Forhoppningsvis med ett lärande i fokus oavsett upplägg.

Cecilia Christiansen

lärare
vinnare av Guldäpplet 2017

Presentation

Presentation av Cecilia Christiansen

 

Cecilia Christiansen, lärare på Carlssons skola i Stockholm, vinnare av Guldäpplet 2017 tillsammans med Ulrihca Malmberg. Medlem i juryn 2018-2019

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot en riktig inspirationsdusch av alla nomineringarna!

Emma Nääs

lärare
Guldäpplepristagare 2017

Presentation

Presentation av Emma Nääs

 

Emma Nääs, lärare på Jonslunds skola i Essunga.  Andrapristagare Guldäpplet 2017. Jurymedlem 2018-2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få en unik inblick i positiva exempel från de pedagoger som är med och utvecklar Skolsverige

– Guldäpplet har gett mig oerhört många nya erfarenheter, nya dörrar har öppnats och det är ett kvitto på att det man gör betyder något. Och jag ser fram emot att få vara med och lyfta fram nya Guldäpplepristagare.

 

Carl Heath

forskare
Guldäpplejuryns särskilda pris 2017

Presentation

Presentation av Carl Heath

 

Carl Heath, ansvarig för digitalisering och lärande på forskningsinstitutet RISE, Research Institutes of Sweden, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2017. Jurymedlem 2018-2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Jag ser fram emot att få ta del av och medverka i juryarbetet, dels för att det är spännande att ta del av all den kompetens som finns i landet, men också för att vara med och bidra till kommande års pristagare.

 

Hans Gustavsson

lärare
Guldäpplepristagare 2017

Presentation

Presentation av Hans Gustavsson

 

Hans Gustavsson, bagerilärare på Jenny Nyströmsskolan, Kalmarsunds gymnasieförbund, andrapristagare Guldäpplet 2017. Jurymedlem 2018-2019.

Vad är det bästa med att vara med i Guldäpplets jury?
– Att få ta del av andra lärares arbete och se hur vi kan uppmuntra fler att använda digitala medier i undervisningen även när det gäller praktiska kurser eftersom det digitala går att tillämpa i alla ämnen.

 

Sida 1 av 3123