Sara Penje

Sara Penje, utvecklingschef Lidingö stad, tidigare skolutvecklare i Sollentuna kommun

Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, för Sollentuna kommuns arbete för en digital skolstrategi med lärplattor och skriva-sig-till-lärande-process, 2012-2016.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
För mig är det viktigt att skapa ett engagemang som genomsyrar hela styrkedjan. Mitt jobb har många gånger handlat om att skapa ett gemensamt syfte, riktning och där vi alla inom koncernen har tydliga roller och ansvar. Min ambition och förhoppning har varit under dessa år att lärarkåren inte ska ha känts sig ensamma om att fixa den digitala transformationen utan snarare upplevt att alla nivåer är med och bidrar och möjliggör för varandra. 

– Min syn på kompetensutveckling har förändrats sedan jag började arbeta med skolans digitalisering. Om det initialt handlade om att skicka lärare på kurs så blev det med tiden mer intressant att kvalitetssäkra och själva kunna arrangera och bygga kompetensutveckling. Initiativ som STL är ett sådant exempel där lärarna får ett strukturerat stöd under en längre tid och där rektorernas delaktighet är viktig för att få de effekter som önskas.

– I ett utvecklingsarbete som sker storskaligt, som till exempel i en kommun, har vi satsat på att skapa nya arenor där lärare och rektorer men också politiker och tjänstemän, har kunnat träffas, dela erfarenheter och skapa lärande. För att få maximal effekt har vi tillsammans byggt strukturer som stöttar delakulturens uppåt-sidor. 


Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Jag tror att arbetet med att få ihop styrkedjan har varit avgörande för arbetet. Om alla nivåer pratar om samma sak, vill samma sak, brinner för samma sak, då sker utveckling.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Det finns många utmaningar. Alltifrån att vi skapar icke likvärdiga förutsättningar för såväl pedagoger som elever, till att digitalisering av skolan fortfarande ses som ett projekt.
Men om jag ska lyfta någon utmaning så är det kanske nöjdheten som infinner sig när man har kommit en bit. Det är självklart att man ska få vara nöjd med sitt arbete men jag tror att det finns en fara när vi börjar känna oss klara. När vi kan sätta en bock i rutan. Jag tror på att vi behöver sitta lite mer framåtlutade, ha en aktiv omvärldsbevakning och hitta nya sparringpartners som utmanar och bidrar till vårt utvecklingsarbete.

Sara Penje tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Maria Stockhaus, Daniel Broman, och Annika Agélii Genlott för Sollentuna kommuns arbete för en digital skolstrategi med lärplattor och skriva-sig-till-lärande-process, 2012-2016.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021