Fredrik Svensson

Fredrik Svensson, grundare av Rektorsakademin, Meet in Grid, 2004–


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för arbete med nätverk för digitalt lärande och arenor för delande.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
1. Vändningen av Broängsskolan meritvärdesmässigt från botten till toppen när jag började som rektor (2002-2005), och där digitaliseringen spelade stor roll för moderniseringen av lärares arbetssätt som bidrog till lärares arbetstillfredsställelse och dessutom med förbättrade elevresultat.

2. Nätverket Rektorsakademien (2004-2016) där jag, och Caj Malmros med flera, bland annat skapade ett nätverk mellan skolledare och chefer i arbetslivet runt ledarskap. Vi byggde en modern lång rektorsutbildning för ca 300 skolledare med fokus på bland annat utvecklings- förbättringsledarskap som gick i takt med samhällsutvecklingen. Vi var lite av pionjärer (bland många andra såklart) kring idén om att tillsammans med olika partners digitalisera svensk skola på bred front, där vi såg på moderna verktyg som lika självklara som pennan med mera. 

3. SETT, Scandinavian Educational Technology Transformation Stockholm/Malmö/Oslo. (2011- ). En mötesplats/festival/konferens för digitalisering/transformering av svensk skolas fokus på lärandet som vi skapade 2011 med våra samarbetspartners som till exempel Kistamässan. Under flera år hade vi runt 15 000 deltagare totalt i Sverige och Norge. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Det beror på hur man ser det, allt handlar ju om att förbättra. Men gemensamt för allt vi gjort, och allt vi fortfarande gör idag, är utgångspunkten att alltid göra skillnad, och ytterst då för lärare, eftersom läraren är den magiska nyckeln till barn och unga och deras livsviktiga lärande för att, bland annat, bli demokratiska medborgare med framtiden för sig. Och för att vi ska kunna göra skillnad så måste vi inse att för att laga denna omelett så krävs det av oss att vi utmanar, bryter mönster där det behövs. Alltså att en hel del ägg behöver knäckas. Något som givetvis inte alltid gillats av alla. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
De största utmaningarna är att det så lätt blir en teknikfråga, vilket det ju i en mening är, men att huvudfrågan faktiskt handlar om didaktik, det vill säga hur vi organiserar/designar lärandet tillsammans med eleverna. Det finns även en utmaning i att aldrig ge upp och att vara uthållig i det man verkligen, och på goda grunder, brinner för. Det är så lätt att sugas upp av, och in i, de etablerade normerna om hur skola ska vara, och ofta baserade på det vi gjort förut. Så den största utmaningen är att hålla kvar sitt mod att utmana och att ständigt och jämt låta kapitel 1 & 2 i läroplanerna leda en framåt. Då löser sig det mesta brukar jag säga. 

Foto: Kristina Alexanderson

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Läroplanens kapitel 1 & 2
Meet In Grid

Fredrik Svensson tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021