Linda Mannila

Linda Mannila, docent och forskare, digital förändringsagent, föreläsare och entreprenör


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse för sina perspektiv på digital teknik och kraften i programmering och skapande.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
• 
Utvecklingsprojekt där jag tillsammans med lärare prövat och utvecklat sätt att arbeta med programmering i olika ämnen och över ämnesgränserna.
• Kompetensutvecklingsinsatser kring digital kompetens och programmering för lärare och skolledare med målet att inspirera och få alla att komma i gång på egen nivå.  
• Aktivt engagemang för att dela med mig av erfarenheter och material kring digital kompetens och på det sättet till exempel hjälpa lärare med omvärldsbevakning. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Utvecklingsprojekten och kompetensutvecklingsinsatserna har gett lärare och skolledare konkreta verktyg, arbetssätt och färdigheter för att själva börja arbeta med de olika aspekterna av digital kompetens i sin undervisning. Minst lika viktigt har det varit att presentera och arbeta med det nya på ett sätt som passar lärarna och deras bakgrundserfarenheter, vara lyhörd för deras farhågor, att inspirera och ge alla en känsla av ”det här vågar jag testa” och ”det här fixar vi – tillsammans”. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Jag ser likvärdighetsfrågan som en stor utmaning – hur kan vi garantera att alla elever får samma möjligheter att utveckla sin egen digitala kompetens? Det kan i sin tur vara en fråga om prioriteringar (ledarskap), brist på resurser (tid, möjlighet till kompetensutveckling), otydliga förväntningar på vad läraren ska göra/eleverna ska kunna, eller en otydlig ansvarsfördelning. 

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
Utredning om digital kompetens i den finlandssvenska grundskolan

Böcker:
Att undervisa i programmering i skolan – Varför, vad och hur?, Linda Mannila, Studentlitteratur 2017.
Att undervisa textbaserad programmering i skolan, Linda Mannila, Lars-Åke Nordén, Studentlitteratur 2020

Linda Mannila tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Fristående nationella aktörer, föreläsare, författare

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021