Signe Brockman

Signe Brockman, fd ordförande (S), kunskapsnämnden i Sandviken, 2009–2018


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, för Sandviken kommuns arbete med med Skriva-sig-till-läsning och kommunal digital skolplan, 2002–

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Sandvikens kommun var tidigt med på det digitala tåget. När jag blev ordförande för skolnämnden 2009 var ökad tillgänglighet och likvärdighet en prioriterad fråga för mig. Vi i nämnden tog ganska snart beslutet att genomföra en-till-en-projektet för alla elever och lärare i kommunen. Ett beslut som ifrågasattes ganska hårt och fortfarande – 13 år senare – ifrågasätts.

– En stor del av just min insats har nog varit att i politiska sammanhang argumentera, diskutera, beskriva, visa, göra begripligt och ständigt stå upp för att skolan måste hänga med i den digitala utvecklingen. 

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Att alla elever och lärare har varsin dator/enhet har haft stor betydelse som jag ser det. Inte minst under tiden med pandemin visade det sig vara relativt smidigt för skolan att ställa om till undervisning på distans. Både på grund av den digitala mognaden och den faktiska tillgången till utrustning.

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Att ”på riktigt” digitalisera och våga använda all teknik som finns och utvecklas idag. Jag tänker till exempel på ”datadrivet lärande” för att individualisera och ge eleven mer inflytande över sitt lärande. 
Vi behöver också visa och beskriva bättre vilka fördelar det kan ge för lärandet. För trots allt finns många som är skeptiska eller till och med motståndare.

Signe Brockman tilldelas Guldäpplets jubileumsutmärkelse i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Erik Honken Holmqvist och Mona Wiklander, för Sandviken kommuns arbete med Skriva-sig-till-läsning och kommunal digital skolplan, 2002–

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021