Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Projektledare för Webbstjärnan 2009–2017


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021, för arbetet med Webbstjärnan för Internetstiftelsen – med elevers publicering av arbete på webben – och delande skolexempel

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
1. Att lyfta vikten och förståelsen för att alla lärare kan arbeta med elevers digitala kompetens som en del av den vanliga undervisningen. Att lärare kan utveckla elevers digitala kompetens både med och utan digitala verktyg, det är viktigt att förstå den digitala vardagen, webben och internet i skolan. 
2. I min vardag har jag lyft frågor som källkritik, upphovsrätt och att vara medborgare på nätet. Genom mitt arbete på Internetstiftelsen först med webbpublicering genom skoltävlingen Webbstjärnan, som arrangerad av Internetstiftelsen fram till 2018, sedan genom Digitala lektioner som är en öppen lärresurs för att stärka elevers digitala kompetens.
3. Att Internetstiftelsen så tydligt varit en del av kompetensutvecklingen av skolan och lärare inom ramen för digital kompetens. Sedan 2008.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Att se digital kompetens. Att förstå digitaliseringen, källkritik, teknik och programmering, som något som handlar om att ge elever kunskaper så att de kan hantera den digitala vardagen, så att både de barn och lärare som arbetar i skolan ska vilja, våga och kunna använda internet och ta vara på digitaliseringens möjligheter i stor och smått. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Det största utvecklingsområdet är att börja prata om förståelse, inte bara användande. Att utveckla elevers och lärares förståelse för digitaliseringen och de digitala möjligheterna och begränsningarna är det vi kommer behöva arbeta mer med. Med stora möjligheter kommer också stora utmaningar.

Rapporter, böcker, länkar för vidare läsning.
Digitala lektioner: www.digitalalektioner.se
Podden digitala lektioner: digitalalektioner.se/podd/digitala-lektioner/
Internetkunskap – en resurs för varje lärares digitala kompetens www.internetkunskap.se
Internetstiftelsen.se

Kristina Alexanderson tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer för sitt arbete med Webbstjärnan för Internetstiftelsen – delade skolexempel.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021