Johanna Karlén

Johanna Karlén, kvalitetschef Swedish Edtech Industry, tidigare projektledare och programansvarig skolans digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 2013-2018.


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021, för arbetet med verktyget LIKA för självskattning inom skolans digitala utveckling samtför kollegialt delande och strategisk planering, för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
Då tänker jag spontant på de två LiKA-verktygen som jag ledde arbetet med att ta fram under mina år på SKR. Först LiKA Ledning och sedan LiKA Lärare. Skattningsverktyg som genererade handlingsplaner som jag hoppas var till hjälp för lärare och skolledning. Sen kanske det stöd kring GDPR som jag också gjorde åt SKR, som konkretiserade GDPR utifrån ett skol- och lärarperspektiv, med FAQ och filmer. I nuvarande roll på Swedish Edtech Industry har jag fortsatt i samma anda – att underlätta och konkretisera, med Edtechkartan och dess diverse beställarstöd: Att köpa edtech, Att välja digitala lärresurser och nu senast ett stöd i förberedelserna inför digitala nationella prov

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
Det är ju svårt att veta så klart men kanske LiKA-verktygen? De har ju använts av en hel del skolor och lärare runt om i landet. Och för de som använt verktygen fullt ut så att säga, hoppas jag att det både synliggjort vad digitalisering är och kan vara lite mer konkret, lite mer mätbart och att det gett handfast stöd i arbetet. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
Jag tror att det fortsatt handlar om den digitala kompetensen, eller snarare den digitala tryggheten att våga testa, våga se möjligheterna, bryta invanda mönster och arbetssätt. Se kvaliteter med såväl det fysiska som det digitala rummet, speciellt nu när vi sitter inne med större erfarenhet och verktygslåda på grund av pandemin. Sen har vi en utmaning i att få de digitala tjänsterna att hänga ihop mer, så att den administrativa bördan verkligen lättar och att alla, från elev och lärare till skolledning och förvaltning, kan dra nytta av de digitala möjligheterna. I allt från lärsituationer till administration och uppföljning, där data används strategiskt och smart. Och här är beställar- och leverantörskompetens avgörande

Rapporter, böcker, webbsidor för vidare läsning
LiKA Ledning
LiKA Lärare
GDPR och skolan (film) 
Edtechkartan

Johanna Karlén, tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Utvecklare vid nationella myndigheter och organisationer för arbetet med verktyget LIKA för självskattning inom skolans digitala utveckling tillsammans med Annika Agélii Genlott, för arbetet med att ”Skriva-sig-till-lärande”/STL  forskare och utvecklare, båda för kollegialt delande och strategisk planering verksamma vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021