Maria Stockhaus

Maria Stockhaus, riksdagsledamot, fd kommunalråd i Sollentuna, 2003–2019


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021, för Sollentuna kommuns arbete för en digital skolstrategi med lärplattor och skriva-sig-till-lärande-process, 2012-2016.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
– 
1. Att alltid hålla fokus på skolans huvuduppdrag och inte lägga mig i hur frågor. 2. Tydliga mål när det gäller digitaliseringen och långsiktighet.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– 
De tydliga målen och långsiktigheten gav förutsättningar för skolorna att utveckla sin verksamhet och utnyttja digitaliseringens möjligheter utifrån sina förutsättningar. Tror också det hade stor betydelse att vi la ner tid på förankring i hela organisationen

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– 
1. Dåliga tekniska lösningar som gör att tekniken upplevs besvärlig 2. Inga tydliga målsättningar vare sig i kommuner eller nationellt vad det är vi vill åstadkomma när det gäller skolans digitalisering och att ta tillvara de fantastiska möjligheter som finns.

Maria Stockhaus tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse i kategorin Kommunala innovatörer tillsammans med Daniel Broman, Annika Agélii Genlott och Sara Penje, för Sollentuna kommuns arbete för en digital skolstrategi med lärplattor och skriva-sig-till-lärande-process, 2012-2016.

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021