eTwinning

Universitets- och högskolerådets internationella program erbjuder stora möjligheter att arbeta med skolutveckling genom internationalisering – men också att få minnen för livet! 

eTwinning är en digital yta för fortbildning, nätverkande och samarbete för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Europa. Över fyrtio länder ingår i samarbetet men lärare och elever från hela världen kan medverka som gäster i eTwinningprojekt. Sedan 2022 ingår eTwinning i den Europeiska skolutbildningsplattformen. På eTwinnings programsida www.utbyten.se/eTwinning hittar du information om hur du registrerar dig.

Sedan starten 2005 har eTwinning över en miljon registrerade lärare i Europa. Lärare kan enkelt registrera sig på eTwinning och hitta en samarbetspartner. Genom att utgå från läroplanen och den egna terminsplaneringen inför projektstart blir eTwinning ett värdeskapande verktyg som stärker motivationen och utvecklar den kulturella och digitala kompetensen.

eTwinning är ett tryggt, enkelt och kostnadsfritt verktyg som öppnar klassrummet för världen och ger lärare ett utvidgat europeiskt kollegium. eTwinning är en del av Erasmus+ och kan kombineras med fysiska utbyten med stora möjligheter till inkludering och hållbart resande.

eTwinnings medverkan i Guldäpplet innebär att mer ljus riktas på internationella skolsamarbeten och de fördelar som det innebär för lärare och elever undervisningen.