Birgitta Göthberg

Birgitta Göthberg, fd projektledare på Hjäpmedelsinstitutet


Mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 för sitt arbete med uppbyggnad av Skoldatatek

Birgitta Göthberg tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Nationella uppdrag med direkt betydelse för lärarna tillsammans med Elsy-May Gisterå och Magareta Lavsund från Uppsala kommun, för initiativet samt Stefan BonnSPSM, för långsiktigt arbete med samverkan kring Skoldatatek.