Åke Sjöberg

Åke Sjöberg, tidigare chef AV–Media Kronoberg


Mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021 som en av ledarna för större regionala mediacenter med stor betydelse för skolors och elevers tillgång till och pedagogisk användning av digitala medier.

Vilka två, tre insatser vill du främst lyfta fram i det du jobbat med sedan 2002, när det gäller skolans digitalisering av direkt betydelse för lärarkåren? 
1. Länslicenser av digitala läromedel för alla skolor i Kronoberg. Lika för alla!
2. Utlåning av ny teknik till alla skolor. Vi åker ut till skolorna, lämnar och hämtar.
3. 100-tals lektioner och föreläsningar för elever, lärare och föräldrar om internet, källkritik, AI mm.

Vad av detta har haft störst betydelse och på vilket sätt? 
– Länslicensęna har gett alla valuta för pengarna som satsats i vår verksamhet. Det har också gett producenter en möjlighet att växa. 

Vad anser du är de största utmaningarna/ utvecklingsområdena när det gäller skolans användning av de digitala möjligheterna framöver? 
– Att lärare i allmänhet tar webbresurser som exempelvis Binogi på allvar och nyttjar dem till elevernas bästa. Det är en fråga om jämlikhet. 

Åke Sjöberg tilldelas Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021 i kategorin Regionala mediepedagogiska centra, tillsammans med Lars Björn, Göteborgsregionen, Ann-Britt Dahl, Västergötland och Jon-Erik Egerszegi, MediaCenter i Västerbotten.

Foto: Madeleine Sjöberg

Samtliga mottagare av Guldäpplets Jubileumsutmärkelse 2021